Zoek in de site...

2004: De cabine

HomeLessHome: 'De cabine'

Hoe beleef je een verblijf van een dag of een etmaal met z’n tweeën, 4 meter boven de grond, onder het bladerdak van imposante eiken?

In het kader van de tentoonstelling HomeLessHome presenteert kunstenaar Rob Sweere, in september - oktober 2004, in samenwerking met de Studentenkerk en waarschijnlijk met technische assistentie van het lokale brandweerkorps, het werk: 'De cabine'.

Kom tot rust, kom tot jezelf terwijl de wereld beneden je voorbijraast. Wat gebeurt er met je als je samen de tijd doorbrengt in dit vertrek wat je even doet stilstaan tussen de lucht en de aarde in? Wat, als de verveling toeslaat? En wat, wanneer je voorbij dit punt komt?

Hoe lang en hoeveel kun je met de ander praten? Wat zie je als je uren naar hetzelfde kijkt en de dag langzaam verstrijkt? Kom je los van de tijd? Kom je los van je dagelijkse beslommeringen en gedachten? Ben je samen uiteindelijk op een klein eiland hoog in de lucht, thuis in je eigen universum? Is het een gelegenheid om jezelf en de ander op een nieuwe manier te verkennen? Onderga je verbazing over je eigen reactie…Onderneem je eigen ervaring…

De cabine is onderdeel van “HomeLessHome”: Een tentoonstelling die plaats vindt in zowel de stedelijke periferie (Nijmegen - NL), als in de dorpskern (Hamminklen – D). Dit project, opgezet door de paraplufabriek onder leiding van Andree van de Kerkhove, verkent de mogelijkheden van samenwerkingverbanden tussen de samenleving en kunstenaars, en volgt deze processen. In mei j.l. participeerden in dit kader een twintigtal organisaties en bedrijven en een tiental kunstenaars aan een ‘blind date’. De ontmoeting had tot doel: het ontstaan van matchen tussen instellingen en kunstenaars op basis van een wederzijdse interesse, en het verlangen om met elkaar inhoud en gestalte te geven aan het concept wat de kunstenaar in dit kader wil realiseren.

De Hongaarse student Gabor in de cabine Rob Sweere

De cabine is een idee en ontwerp van Rob Sweere, bekend van diverse installaties die hij inzet als ‘instrumenten’ voor ervaring, waardoor hij de persoonlijke beleving van deelnemers als kunst declareert. Op zijn website is hierover meer informatie te vinden.

“De cabine past bij de Studentenkerk”, is de mening van John Hacking, die als vertegenwoordiger van de Studentenkerk zich voor dit tentoonstellingsproject engageert.

“In dit project ontstaat mijns inziens een mogelijkheid tot meditatie door het kader en de bijzondere ruimte die ervoor wordt gerealiseerd”. “Ikzelf noem het: een treehomemeditation”.

“Vanuit de Studentenkerk hopen wij dat de beleving van de ruimte gedurende een bepaalde tijd aanzet tot nadenken. Dit nadenken kan over van alles zijn wat met het eigen leven te maken heeft. Op deze wijze leveren wij een bijdrage aan een geheel andere en experimentele vorm van verdieping die zonder dit kunstwerk de cabine, niet zo gemakkelijk tot stand zou komen. Wij zijn dan ook in hoge mate geïnteresseerd wat een dergelijke onderbreking van de dagelijkse gang van zaken met je doet en wat het effect zal zijn op verdere stappen in je leven. De cabine kan ook een mogelijkheid zijn om eens een keer op een heel andere wijze je relatie te ondergaan met de persoon die deze tijd met jou deelt. Tijdens en vooral na je deelname aan dit kunstproject ben je uitgenodigd om je ervaringen met anderen te delen via een weblog. Anderen kunnen reageren op jouw belevenissen. Op het einde van het project zullen alle deelnemers worden uitgenodigd voor een groepsbijeenkomst in de Studentenkerk waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld. Van deze groepsbijeenkomst zal een verslag komen dat onderdeel vormt van het kunstproject.”

Praktisch: In de periode 18 september – 24 oktober 2004 hangt de cabine onder grote eikenbomen op het terrein van de Studentenkerk (Erasmuslaan 15) van de Radbouduniversiteit te Nijmegen. Studenten en medewerkers van de Radbouduniversiteit die 12 of 24 uur willen doorbrengen in de cabine kunnen zich aanmelden bij de Studentenkerk. Daar ligt ook het reglement ter inzage en de verklaring die ondertekend wordt als men vrijwillig meedoet aan dit experiment. Als je wilt meedoen moet je niet te lang wachten met opgeven want de tijd en de mogelijkheden zijn beperkt omdat de deelnemers 12 of 24 uur doorbrengen in de cabine.

de cabine Rob Sweerede cabine Rob Sweere

 • je betreedt de cabine via een ladder die omhoog gehaald kan worden – anderen kunnen niet bij jou komen
 • de cabine kan geheel gesloten worden of geheel open gemaakt worden zodat je optimaal het bladderdek kunt beleven
 • als je in de cabine zit gaat het leven beneden gewoon door – er kunnen gesprekken ontstaan met de mensen beneden
 • in de cabine is gelegenheid om comfortabel te zitten, om er te slapen (na een kleine ombouw – er zijn matrassen aanwezig)
 • in de cabine is een kleine kookgelegenheid met voldoende voedsel en drank
 • in de cabine is gelegenheid voor een sanitaire stop
 • de deelname is gratis
 • maak je eigen bijdrage aan de weblog rond dit project; de weblog verschijnt op deze site

de cabine Rob Sweere met John Hacking (gastheer)

Enkele spelregels zijn:

 • de cabine is alleen toegankelijk voor hen die 12 of 24 uur willen verblijven – anderen hebben geen toegang ( ook niet om even te kijken)
 • de deelnemers hebben een intakegesprek en leggen hun gegevens vast
 • je doet aan dit experiment mee op eigen risico, dat leg je ook schriftelijk vast
 • de deelnemers worden gefotografeerd bij aanvang en einde van de periode dat ze in de cabine verblijven
 • de deelnemers hebben geen last van hoogtevrees
 • de deelnemers zijn niet onder behandeling van een psycholoog, psychiater en gebruiken geen medicijnen in verband met psychische klachten
 • zij brengen zelf slaapspullen mee zoals slaapzakken, kussens en kleding
 • zij brengen zelf snoep mee
 • een muziekinstrument is toegestaan (eventueel ook eigen muziek)
 • in de cabine ligt een leeg boek om de ervaringen in vast te leggen
 • alcohol is in verband met de veiligheid verboden
 • ook boeken, mobiele telefoons, radio’s en laptops zijn niet gewenst
 • je hebt de mogelijkheid om eruit te gaan als dat noodzakelijk is, maar het is niet de bedoeling. Je verplicht je ertoe om de afgesproken tijd door te maken in de cabine.
 • je doet na a flo op van het project na 24 oktober mee aan een gezamenlijke bijeenkomst in de Studentenkerk waar ervaringen worden uitgewisseld met de andere deelnemers

juni, 2004 – John Hacking i.s.m. Andrée van de Kerckhove en Rob Sweere

Zie ook de cabinefoto's

parapluefabriek Homelesshomeparapluefabriek

Persbericht

Parking HomeLessHome is een domein waarbinnen een waar gebeurd, fictief verhaal gestationeerd wordt. Wat in de picture komt is wat in werkelijkheid met kunst immers altijd gebeurt: kunst bedt zich in binnen de maatschappij. Echter door deze tijdelijke uitvergroting van de werkelijkheid, is het waarheidsgetrouw maar evengoed verzonnen.

HomeLessHome is een concept van curator Andrée Van de Kerckhove. Het project gaat over interactie tussen eigentijdse kunst en het sociaal culturele milieu dat door organisaties en bedrijven wordt gevormd en bepaald. Doel is om een tijdelijke samenwerking tot stand te brengen tussen organisaties/bedrijven en kunstenaars, zodat een synergie tussen beiden ontstaat (Traject HomeLessHome). Het resultaat hiervan wordt getoond in de tentoonstelling Parking HomeLessHome.

Een twintigtal organisaties in Nijmegen en Hamminkeln waren bereid met kunstenaars gestalte te geven aan projecten. Door participatie van organisaties uit beide regio’s, wordt het concept van openheid, het grensverkennende van deze tentoonstelling concreet gevisualiseerd.

In Parking HomeLessHome worden de projecten van de kunstenaars op verschillende plaatsen in de stad Nijmegen en de dorpskern Hamminkeln tentoongesteld. In de Paraplufabriek en in Schloss Ringenberg wordt in de vorm van een archief het traject inzichtelijk gemaakt.

Deelnemende kunstenaars
Sonja Alhäuser, Peter Fengler, Marjorieke Glaudemans, Grootendorst & Van den Berg, Rita Kanne, Mirjam Kuitenbrouwer, Frederico d’Orazio, Rob Sweere, Raoul Teulings, Hans Wijninga, Lars Wolter

Nijmegen: BB Communicatie, De Broeikas, Centraal Dierenlaboratorium , Circus Colourful City, Eduplan b.v., GEM Waalsprong, De Grift, Iris Coaching, Keer Het Tij Nijmegen, KION, Natuurmuseum, ROC, Sint Maartenkliniek, Stichting begraafplaatsen, Studentenkerk, TCCN – De jonge onderzsoekers, Zorggroep Zuid-Nederland (voorheen Arcus) ; Hamminkeln: Akademie Klausenhof, Die Kirchengemeinde Ringenberg, SETEX

Parking HomeLessHome vond plaats van 18 september tot en met 24 oktober 2004

paprpluefabriek Homelesshomeparapluefabriek Homelesshome