Zoek in de site...

Mijmermat

(Nieuwe) horizonten vanuit het horizontale: sta eens mijmerend stil bij het leven en leer loslaten...


Half mei - half september (bij mooi weer en voldoende warmte) ...

Spelregels:
* meld je aan bij het secretariaat
* maximale duur in de mijmermat: 60 minuten (langer mag)
* liefst geen mobiel mee
* liefst geen boek mee
* liefst geen Ipad /Laptop mee
* meld je ook af als je weer weg gaat
* leg de mijmermat terug (in de Huiskamerkast)
* geef je indrukken weer op facebook.com/studentenkerk (hoeft niet, mag wel)

Over het horizontale mijmeren

Mijmermat in het nieuws

Ook onze rector is voor mijmeren als basis voor creativiteit:
"Theo Engelen sprak in zijn eerste rede als rector (pdf, 141 kB) over vrijheid, vertrouwen en verbondenheid en pleitte voor ‘mijmertijd’: ‘Creativiteit wordt geboren in ruimte. Bestuurders moeten hun mensen daarom het vertrouwen geven dat hen in staat stelt nieuwe inzichten tevoorschijn te laten komen.’"

De mijmermat in de stiltetuin van de Studentenkerk

"Het is niet uitsluitend in de slaap dat we van de drukke activiteiten herstellen, ook in het rustgevende dagdromen en mijmeren komen we tot inkeer en rust"

"Er is een dromen als mijmeren dat ons de gelegenheid geeft langer bij de dingen halt houden, te overwegen wat nu ter zake is of, gewoon, te verwijlen in "een wijze van waarnemen die niet in functie staat van enige drang tot ingrijpen of enig gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van hetgeen waargenomen wordt"

Uit: Jacques de Visscher, Toewijding. Voorbij autonomie en zelfbeschikking. Hommage aan Cornelis Verhoeven, Annalen van het Thijmgenootschap, Jrg. 99, nr. 4 Nijmegen 2011 (Valkhof Pers) p. 78e.v.


Beeld vanuit de mijmermat

Het beeld vanuit de mijmermat