Zoek in de site...

Jos Geelen

Jos Geelen

Jos GeelenAls ik over de Studentenkerk nadenk is het eerste beeld dat in mij opkomt, dat van een HERBERG, m.a.w. een pleisterplaats waar eenieder, ongeacht waar hij of zij staat, op verhaal mag komen, waar eenieder even tot rust kan komen, waar eenieder kracht kan putten om zijn of haar weg weer vol goede moed voort te zetten.

Ons ‘rugzakje’ raakt immers snel vol: met goede ervaringen, met vreugdevolle ervaringen, maar soms ook met minder vreugdevolle ervaringen, met problemen groot en klein, met vragen over het hoe en waarom, met teleurstellingen, met pijn… Mijn beeld van een studentenkerk als pleisterplaats wil aan jou een platform bieden waar je je rugzakje even mag neerzetten, waar je op verhaal kunt komen, waar je je verhaal kwijt kunt, waar je je vragen kunt neerleggen… In alle discretie en in alle vertrouwen.

Maar de opdracht van een studentenpastor gaat nog een stapje verder dan alleen een luisterend oor aanbieden. Wie er voor openstaat, is er de mogelijkheid om sámen op weg te gaan, om samen te zoeken naar lichtpuntjes en naar pareltjes op je levensweg. We noemen dit geestelijke begeleiding, m.a.w. door regelmatig af te spreken kunnen we samen naar antwoorden zoeken en naar zingeving en zo een dynamiek opbouwen, m.n. wat betreft je geestelijk c.q. spiritueel leven.

Onze studentenkerk is breed opgesteld… Net zoals onze universiteit. Hiermee is bedoeld dat we geen onderscheid maken tussen wie wel of niet welkom zou zijn. Maar ook dat we uitgedaagd zijn om van elkáár te leren. Net zoals een herberg, is ook een studentenkerk een plek van ontmoeting, van Kerk-zijn in de brede zin van het woord. Individueel wordt er voor mij gezorgd, maar ook als gemeenschapsmens. Mooier kan toch niet!

Voor individuele gesprekken en/of specifiek katholiek gerelateerde vragen, ben ik bereikbaar op onderstaand mailadres; op de vrijdagen en op de zaterdagen ben ik afwezig.

Jos. Geelen c.r.l.,
Pastoor en RK-Studentenpastor
024-3619188

joseph.geelen@ru.nl

Jos Geelen is geïnterviewd door het studentenproject Nieuwsfront over hoe het er sinds de uitbraak van het coronavirus aan toegaan bij de Studentenkerk: online vieringen, digitale activiteiten en begeleiding op afstand. Je kunt het interview hier bekijken.