Zoek in de site...

Kunst(werk) in de Studentenkerk

2009 Stilteruimte: kunstwerk 'het stekje'


Op zondag 21 juni 2009 werd een nieuw kunstwerk onthuld in de stilteruimte van de hand van Inette van Wijck. De onthulling vond plaats na de viering. Ook in de viering werd aandacht besteed aan het kunstwerk. Dit kunstwerk was een geschenk aan Theo Koster o.p. ter ere van zijn 25 jarig priesterschap. Theo wilde dat dit geschenk de Studentenkerk ten goede kwam.

info over het werk van Inette van Wijck: http://www.inettevanwijck.nl/

stekje stilteruimte

Bij dt werk hoort de tekst:

stekje

een eigen stekje

een plek waar je jezelf kunt zijn

de tak van glas

leunt en vormt zich op een oude druivenstronk

hij staat open voor water en licht

voor binnen en buiten

hij koestert het stekje

zodat de boom zich verjongt

2010 kerkruimte: De drievuldigheidsikoon geschreven door Quirine van Daal

De ikoon hangt in de kerkruimte  vanaf januari 2010:

drievuldigheidsikoon

De drievuldigheidsicoon

De ikoon drukt de gastvrijheid uit die wij vanuit de Studentenkerk willen betonen gebaseerd op het bijbelverhaal uit Genesis 18, 1-15 (Nieuwe Bijbelvertaling)

1 De HEER verscheen opnieuw aan Abraham, bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. 2 Toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit, naar hen toe. Hij boog diep 3 en zei: ‘Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. 4 Ik zal wat water voor u laten halen zodat u uw voeten kunt wassen, maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. 5 Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verdergaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langsgekomen?’ Zij antwoordden: ‘Wij nemen uw uitnodiging graag aan.’
6 Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. ‘Vlug,’ zei hij, ‘drie schepel fijn meel! Maak deeg en bak brood.’ 7 Daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooi kalf uit dat er mals uitzag, en gaf dat aan een knecht, die het onmiddellijk klaarmaakte. 8 Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom.
9 ‘Waar is Sara, uw vrouw?’ vroegen zij hem. ‘Daar, in de tent,’ antwoordde hij. 10 Toen zei een van hen: ‘Ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben.’ Sara, die in de ingang van de tent stond, achter de man, hoorde dat. 11 Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. 12 Daarom lachte ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn? dacht ze. Ik ben immers verwelkt, en ook mijn man is al oud. 13 Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? 14 Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk? Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon.’ 15 Geschrokken ontkende Sara: ‘Ik heb niet gelachen.’ Maar hij zei: ‘Ja, je hebt wel gelachen.’

In de kerk hangt een oud Mariabeeld dat jaren geleden werd onderzocht. Een beschrijving is hier te vinden: Mariabeeld

2012-2013 Kruisweg in de kerkruimte

In de kerk hangt een kruisweg van de hand van John Hacking die geschonken is door Willem van Daal aan de Studentenkerk

kruisweg5769