Zoek in de site...

Soorten vieringen

Vieringen op de zondagochtend

Op zondagochtend zijn er oecumenische vieringen in de Studentenkerk. We onderscheiden twee soorten van vieringen: woordvieringen en vieringen van woord en tafel. In het eerste geval is er geen delen van brood en wijn maar staat vooral het woord (lezing, overweging) centraal naast andere vormen van expressie. Denk aan meditatie, stilte, muziek, gebed.

Vieringen van woord en tafel worden gekenmerkt door een woordgedeelte, namelijk lezingen uit de schrift en overweging en een dienst van de tafel. Als ambtshalve een predikant van protestantse huize voorgaat spreken we van een dienst van woord en tafel met tafelgebed met instellingswoorden als herinnering aan het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. In andere situaties waar geen ambtsdrager vanuit de kerken voorgaat, maar een toegerust leek, bijvoorbeeld een pastoraal werkende of theologisch geschoolde vrijwilliger spreken we over een agapè-viering. Dat is een viering waarin bij het delen van brood en wijn wel wordt stilgestaan bij dit gebeuren van het delen en waarbij de herinnering wordt levend gehouden met de tafelgemeenschap van de eerste christenen, maar het gebed rond de tafel grijpt niet terug op instellingswoorden en voorkomt de gelijkenis met een eucharistisch gebed of met een gezongen tafelgebed dat aanleunt tegen de tafeldienst zoals die in de protestantse traditie op dit moment geldend is.

Zondagmiddag

Op de zondagmiddag is er om 17.00 uur een Engelstalige eucharistieviering waarin een RK-priester voorgaat. Deze viering is in het Engels om zodoende de groeiende groep van internationale studenten en medewerkers tegemoet te komen; Nederlandstalige studenten en medewerkers zijn uiteraard ook van harte welkom! Op de laatste zondag van iedere maand is er eveneens gelegenheid van 15.00 tot 17.00 uur tot stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en tot het ontvangen van het sacrament van de Boete en Verzoening (biecht).

Weekdagen

Op weekdagen zijn er bijzondere vieringen in de Studentenkerk die een ander karakter dragen. Zo is er op woensdag tijdens de lunch het Taizégebed waaraan iedereen kan deelnemen. Dat is een vorm van meditatie, zingen, stilte, lezing en gebed ontleend aan de spiritualiteit en geïnspireerd door de praktijk van de oecumenische gemeenschap in Taizé. Een aantal studenten hebben deze plek bezocht en zijn vertrouwd met deze stijl van vieren. Daarnaast zijn er incidenteel vieringen in de kerk georganiseerd op basis van bijzondere gebeurtenissen: opening academisch jaar, Diesviering, herdenking overledenen en huwelijken, begrafenissen en doopvieringen.

boeket in Studentenkerk