Zoek in de site...

Bij een overlijden

Herdenking

Bij het overlijden van een student of medewerker van de universiteit of hogeschool bestaat de mogelijkheid om een herdenkingsplek in te richten in de Studentenkerk. De afgelopen jaren heeft dat vaker plaatsgevonden. Daarnaast kan op eigen initiatief en / of in samenwerking met een van de studentenpastores een herdenkingsdienst worden georganiseerd. Studenten en medewerkers kunnen dan een eigen bijdrage leveren. Maar de studentenpastores kunnen daarbij behulpzaam zijn en als men dat wenst voorgaan in de viering. De viering hoeft niet per se religieus van aard te zijn zoals dat past bij de katholieke of protestantse (of andere) tradities. De afgelopen jaren zijn er verschillende herdenkingsdiensten geweest waarin alle deelnemers zich thuis hebben gevoeld. Centraal staat de herdenking van de overledene en de ervaringen en gevoelens van de nabestaanden. Dat kan op een religieuze manier maar dat hoeft niet.

Rouwverwerking

De pastores van de Studentenkerk kunnen ook bijstand verlenen in de omgang en een mogelijk begin van verwerking bij een plotseling overlijden of een toekomstig verwacht overlijden. De afgelopen jaren zijn er groepen van studenten en medewerkers bij elkaar geweest om in de vorm van een kringgesprek te praten over de gevoelens na het overlijden van een medestudent, medewerker of het te verwachten overlijden. Op de werkvloer is niet altijd ruimte om dergelijke gevoelens naar elkaar toe te uiten. In de Studentenkerk hebben wij ervaring met deze vorm van bespreken. Dit kan plaatsvinden in een van de locaties van de Studentenkerk maar het kan ook op locatie bij de opleiding zelf.

Uitvaart in de Studentenkerk

Een enkele keer vindt ook een begrafenis plaats vanuit de Studentenkerk met medewerking van de studentenpastores. Zij kunnen worden gevraagd voor het leiden van een begrafenis als het mensen van de universiteit of de hogeschool betreft of leden van de gemeenschap die geregeld kerken in de Studentenkerk op zondag of tijdens andere vieringen. Als de eigen kerkruimte niet genoeg plaats biedt kan worden uitgeweken naar een andere kerk of locatie. Ook (afscheids)vieringen in het crematorium vinden plaats. Afhankelijk van de wensen van de nabestaanden kijken de studentenpastores hoe zij hieraan kunnen beantwoorden.

Rouwgroep voor studenten en medewerkers

Tenslotte bieden de pastores voor studenten twee per jaar een rouwgroep aan en voor medewerkers een keer per jaar. Gemiddeld zijn dat zeven bijeenkomsten.

herdenking