Zoek in de site...

Sacramenten

In de Studentenkerk werken wij oecumenisch. Dat wil zeggen dat wij als studentenpastores met elkaar samenwerken vanuit de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland. Het bestuur van de Stichting Oecumenische Studentenkerk wordt gevormd door leden van de parochie van de H. Geest, de protestantse kerk Nijmegen en de Radboud Universiteit.

De parochie kent de functie van pastoor, die door Jos Geelen CRL wordt ingevuld en heeft daarnaast een pastoraal werker in dienst, John Hacking. De Protestantse Gemeente Nijmegen heeft een dominee aangesteld om op de campus te werken, d.i. ds. Marieke Fernhout.

Vanuit de verschillende achtergrondkerken kan er een beroep gedaan worden op de pastores om verschillende diensten te vervullen en sacramenten te bedienen. Eucharistie en avondmaal behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast zijn er andere sacramenten en pastorale diensten waarbij een beroep kan worden gedaan op de pastores.

Doopviering

Op zondag, tijdens of na de zondagviering, kunnen ouders die een band hebben met de RU c.q. HAN, hun kindje laten dopen; gelieve contact op te nemen met de studentenpastores Jos Geelen CRL (katholiek) of ds. Marieke Fernhout (protestant). Voor studenten of medewerkers van de RU c.q. HAN die op volwassen leeftijd gedoopt wensen te worden, is een speciaal traject - genaamd catechumenaat; voor meer informatie, gelieve één van beide pastores te contacteren.

Vormsel / belijdenis

Het is mogelijk om in een viering van de Studentenkerk Belijdenis te doen of het Vormsel te ontvangen. Als je er over denkt om dit jaar Belijdenis te doen of het Vormsel te ontvangen, neem dan contact op met de studentenpastores P. Jos Geelen CRL (katholiek - vormsel) of ds. Marieke Fernhout (protestant – Belijdenis). In onderling overleg wordt een datum bepaald en het voorbereidingstraject besproken. Vanaf 7 april 2021 op woensdag 13-14 uur (mail Jos Geelen)

Biecht

In de Studentenkerk kun je een persoonlijke biecht afleggen. Je kunt contact opnemen met Jos Geelen crl op de dagen dat hij aanwezig is (zondag t/m donderdag) of telefonisch of per mail een afspraak met hem maken.

Ziekenzalving / uitvaart

Als een lid van de universitaire gemeenschap, medewerker of student, ernstig ziek is kan hij of zij de ziekenzalving ontvangen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat en/of Jos Geelen crl. Ook kan de uitvaart vanuit de Studentenkerk worden verzorgd. Neem contact op met een van de pastores of het secretariaat als het iemand van de universiteit betreft.

Huwelijk

Leden van de universitaire gemeenschap, studenten of medewerkers kunnen bij ons terecht voor een huwelijksviering in onze kerk. Voorafgaand aan de viering zijn er enkele gesprekken ter voorbereiding. Meer informatie bij de pastores of op ons secretariaat.

Belijdeniskaarsen