Zoek in de site...

vieringen rond Advent en Kerst

Adventsvieringen zondagochtendgroep (Nederlandstalig, aanvang 11.00 uur):

Op zondag 27 november 2022 begint de Adventsperiode - de tijd van voorbereiding voorafgaande aan het Kerstfeest, als we vieren dat Jezus geboren wordt als Licht voor de wereld - met een feestelijke viering waarin Jetske Corine Groeneveld, dochter van Bauke Groeneveld en Charlotte Witte en zusje van Johan, gedoopt zal worden. De grootvader van Jetske, ds. Gerrit Groeneveld, zal in deze feestelijke viering zijn eigen kleindochter dopen, en woord- en tafeldienst worden door Marieke gedaan.

Op zondag 4 december, de tweede zondag van Advent, staan de dromen en visioenen van Johannes de Doper centraal. Deze ‘achterneef’ van Jezus kondigt de komst van de Messias aan (Messias betekent letterlijk ‘Gezalfde’ en hier wordt de langverwachte Messias bedoeld die koning, priester en profeet in één is) waarmee een nieuwe tijd voor iedereen aan zal breken. In deze viering zal Marieke voorgaan.

Op de derde zondag van Advent, 11 december, staat de viering, die door Nicole met een groepje is voorbereid, in het teken van dansend geloven. Tijdens de viering worden de dansen begeleid door Froukje Anjema, sacred dance-docente, en na de koffie na de viering is er van 12.30 tot 13.30 nog een dansworkshop. Alle geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd mee te doen, aanmelden is niet nodig!

Op de vierde zondag van Advent staat weer een andere profeet centraal, Jesaja, die vertelt over zijn visioenen over de komst van de langverwachte Messias. In deze viering zal John voorgaan.

Eucharistievieringen tijdens Advent (Engelstalig, aanvang 17.00 uur):

Op de eerste zondag van Advent, 27 november, worden de kerkgangers genodigd hun huisgemaakte Adventskransen te laten zegenen tijdens de Eucharistieviering.

Op de vierde en laatste zondag van Advent, 18 december, worden de kerkgangers genodigd het meegebrachte kindje Jezus uit de huiskerststal te laten zegenen tijdens de Eucharistieviering.

Verder is er op iedere woensdagmorgen gedurende de Adventstijd om 7.30 uur 's morgens een zogenaamde GULDENMIS: een gebedsviering c.q. eucharistieviering in een alleen door kaarsen verlichte kerk - om ons duidelijk te maken dat Christus mens geworden is om ons leven te verlichten - gevolgd door ontbijt. Van harte welkom (na opgave voor ontbijt bij Fr. Joseph Geelen, joseph.geelen@ru.nl)!

rorate mis

Kerstvieringen:

Zaterdag 24 december om 21.30 uur: we beginnen met het zingen van bekende Kerstliederen, waarna we in de viering het bekende verhaal zullen horen over het kindje Jezus dat in de stal geboren wordt. Na afloop van deze viering, waarin John de voorganger is, is er Glühwein. Deze viering is Nederlandstalig.

Zondag 25 december om 17.00 uur: Engelstalige eucharistieviering met fr. Joseph Geelen als voorganger.

Zondag 1 januari om 17.00 uur: Engelstalige eucharistieviering (H. Moeder van God) met fr. Joseph Geelen als voorganger.

Zondag 8 januari om 17.00 uur: Engelstalige eucharistieviering (Driekoningen) met fr. Joseph Geelen als voorganger. De kerkgangers krijgen gezegend krijt mee naar huis en een passend gebed voor de huiszegen.

christmas-gf48fc4662_1920

Wij wensen iedereen mooie en inspirerende vieringen toe!