Zoek in de site...

Het bachelorexamen

Het bachelorwerkstuk

De bacheloropleiding sluit je af met het schrijven van het bachelorwerkstuk (10 EC). Zie voor meer informatie de cursusbeschrijving FTR-FIBA309 Bachelorwerkstuk Filosofie.

Bachelordiploma

Zodra je alle onderdelen van de bacheloropleiding hebt gehaald, kun je bij de examencommissie het bachelorexamen aanvragen. Meer informatie over het aanvragen van je bachelordiploma.

Judicium
Zie voor de judiciumregeling van je opleiding de Onderwijs en Examenregelingen (OER).

Diploma-uitreiking
Meestal vindt vijfmaal per jaar een diploma-uitreiking plaats. Dit collegejaar zijn de uitreikingen gepland op:

  • 7 september 2016
  • 12 september 2016
  • 16 november 2016
  • 16 januari 2017
  • 8 mei 2017

Controleer op tijd bij de studentenadministratie of deze data niet gewijzigd zijn.