Zoek in de site...

Aanmelden voor cursussen en tentamens

Inschrijven voor cursussen en minoren

Voor cursussen en minoren moet je je tijdig aanmelden via de studentenportal. Aanmelden kan vanaf vrijdag 1 juli.
Let er bij de minoren op dat je je zowel voor de minor als voor de afzonderlijke cursussen binnen die minor inschrijft. De deadline voor inschrijving vind je onderstaand. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus worden geannuleerd of kunnen de contacturen van een specifiek programmaonderdeel worden gereduceerd.

Studiejaar 2016-2017, inschrijven voor cursussen
(incl. minoren en minorcursussen*) in periode:
Inschrijven tot uiterlijk:
Cursusperiode 1 (sept) 2 september
Cursusperiode 2 (nov) 23 oktober
Cursusperiode 3 (feb) 22 januari
Cursusperiode 4 (apr) 26 maart

* Let op: voor minoren en (minor)cursussen van andere faculteiten kunnen andere deadlines voor het inschrijven gelden.

Inschrijven voor tentamens

Wanneer je je bij de FFTR inschrijft voor een cursus, word je automatisch ingeschreven voor de eerste gelegenheid van het tentamen. Neem je niet deel aan het tentamen? Meld je dan uiterlijk zeven dagen voor de tentamendatum af via Osiris.

Wil je je alleen voor een tentamen of voor een tweede kans inschrijven, dan moet je je tijdig aanmelden via de studentenportal. Voor alle programmaonderdelen zijn twee tentamengelegenheden. Indien je enkel gebruik maakt van de tweede tentamengelegenheid, is dit ook je enige gelegenheid!

Je kunt je voor een tentamen of herkansing inschrijven tot uiterlijk zeven dagen voor het tentamen. Je kunt alleen deelnemen aan een tentamen wanneer je je hebt ingeschreven. Voor meer informatie, zie artikel 5.3 uit de Onderwijs- en Examenregeling FFTR.

Consequenties te laat inschrijven

Indien je te laat bent met je inschrijving voor de cursus, loop je het risico dat er geen cursushandleiding, reader of ander lesmateriaal voor je beschikbaar is.

Ben je niet ingeschreven voor een tentamen of herkansing, dan kun je niet deelnemen aan de examenzitting. Als niemand zich zeven dagen vóór de geplande datum van het (her)tentamen heeft aangemeld, dan vindt het tentamen geen doorgang.