Zoek in de site...

Programma B3 Islamstudies

Semester Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 1 en 2 Diversiteit en staatsvorming in het Midden-Oosten FTR-RSBAI300 5
1 en 2 Media Arabisch FTR-RSBAI300A 0
1 en 2 Etnisch-religieuze conflicten in Europa en het Midden-Oosten FTR-RSBAI301 5
1 en 2 Core Curriculum 1: Godsdienst-filosofie FTR-RTCC100 5
1 en 2 Core Curriculum 2: Keuzecursus 5
1 en 2 Empirische religie-wetenschap FTR-RSBA202 5
1 en 2 Islam in Nederland FTR-RSBAI302 5
Semester 2 3 en 4 Core Curriculum 3: 
Geestesweten-schappen en samenleving
LET-CC300 en 
FTR-CC300 *
5
3 en 4 Minor 15
3 en 4 Werkplaats eindwerkstuk FTR-RTBA350 0
3 en 4 Bachelor eindwerkstuk FTR-RSBA350 10
Totaal 60 EC

* Deze cursus bestaat uit twaalf werkcolleges en een aantal hoorcolleges. De hoorcolleges volg je samen met letterenstudenten (LET-CC300), de werkcolleges volg je met studenten van de Faculteit FTR (FTR-CC300).

* Zie voor de invulling van je minoren de paragraaf 'Invulling minoren' in deze studiegids.