Zoek in de site...

Programma B3

In het derde jaar verdiepen we ons inhoudelijk in centrale vraagstukken als: migratie, gender, multiculturaliteit en cultural turns in de late moderne tijd. Theorieën en methodische benaderingen vanuit de cultuurhermeneutiek, gender studies en interreligieuze studies komen hierbij aan bod. Door religieuze tradities in de hedendaagse context op interdisciplinaire, wetenschappelijke wijze te bestuderen, leer je om kennis en inzichten uit de verschillende vakgebieden te integreren, te vergelijken en te beoordelen.

In dit laatste jaar van je bacheloropleiding volg je ook de derde cursus van het Core Curriculum Geesteswetenschappen en daarnaast twee minoren naar keuze (zo kun je onder de educatieve minor volgen of kiezen voor een buitenlands studieverblijf). Je sluit je studie af met het schrijven van het bachelorwerkstuk, waarvoor je de cursus Werkplaats eindwerkstuk volgt.

Semester Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 Minorruimte, keuze uit:
1 en 2 - Minor 2 en Minor 3 (2x15=30 EC) 30
1 en 2 - Educatieve minor (30 EC) 30
1 en 2 - Buitenland-verblijf (30 EC) 30
Semester 2 3 en 4 Gender, multicultu-raliteit en religie FTR-RSBA303 5
3 en 4 Christendom en cultuur in de moderne tijd FTR-RSBA301 5
3 en 4 Core Curriculum vak 3: 
Geestesweten-schappen en samenleving
LET-CC300 en 
FTR-CC300 *
5
3 en 4 Migratie en interreligieuze studies FTR-RSBA302 5
3 en 4 Werkplaats eindwerkstuk FTR-RTBA350 0
3 en 4 Bachelor eindwerkstuk FTR-RSBA350 10
Totaal 60 EC

* Deze cursus bestaat uit twaalf werkcolleges en een aantal hoorcolleges. De hoorcolleges volg je samen met letterenstudenten (LET-CC300), de werkcolleges volg je met studenten van de Faculteit FTR (FTR-CC300).

* Zie voor de invulling van je minoren de paragraaf 'Invulling minoren' in deze studiegids.