Zoek in de site...

Buitenlandminor Caïro / Rabat

Betrokken opleiding: Religiewetenschappen
Minorcoördinator: drs. Lieke de Jong
Toegankelijk voor: Studenten Islamstudies (BA en MA)
Ingangseisen:

Om deze minor te mogen volgen moet je:

  • De cursussen Arabisch van de propedeuse gehaald hebben.
  • Hebben deelgenomen aan de drie cursussen van de minor Verdieping in de Arabische taal.
Periode: 3 (tweede jaar meest geschikt)

Inhoud

Er bestaan verschillende mogelijkheden om na de propedeuse een deel van je studie in het buitenland door te brengen. Door een buitenlands studieverblijf vergroot je je zelfstandigheid, verbreed en verdiep je je ervaringen, werk je aan een goed cv en maak je kennis met andere talen en culturen. Maar studeren in het buitenland kent nog een ander belangrijk voordeel: je komt in aanraking met andere religies en/of tradities van theologiebeoefening. Daarnaast kan het thema van je afstudeerscriptie een aanleiding zijn om een buitenlandse universiteit en de specialisten daar op te zoeken. De docent bij wie je wil afstuderen kan je hierin adviseren.

Het meest geschikte moment om de buitenlandminor te volgen is de derde periode in het tweede jaar van je studie. In de roostering van het programma is er rekening mee gehouden dat de meeste studenten op dat moment een verblijf in het buitenland gebruiken voor de invulling van een minor. Deze minor is bestemd voor het volgen van het vastgestelde onderwijsprogramma van 20 studiepunten in Egypte en Marokko, dat verzorgd wordt door het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (NVIC) en het Nederlands Instituut in Rabat (NIMAR), waaraan een aantal Nederlandse universiteiten meewerken.

Om deze minor te mogen volgen moet je de cursussen Arabisch van de propedeuse gehaald hebben, en hebben deelgenomen aan de drie cursussen van de minor Verdieping in de Arabische taal. Als je in een ander Arabisch land wilt studeren zul je veel zelf moeten regelen en in ieder geval ruim voor vertrek een afspraak moeten maken met de studieadviseur om de procedure en het aantal te behalen studiepunten te bespreken.

De studiepunten die je aan de buitenlandse universiteit haalt kunnen worden erkend door je opleiding in Nijmegen. Neem hiervoor ruim vóór vertrek contact op met het facultaire International Office en de studieadviseur. Het buitenlandse cursuspakket moet worden goedgekeurd door de examencommissie. De duur van je studieperiode in het buitenland is minimaal drie maanden en maximaal één academisch jaar.

Een andere mogelijkheid voor een studieverblijf in het buitenland is de stage tijdens de master (zie stage).

Cairo-programma in Egypte (BA Islamstudies, 20 of 30 EC) Minorcode: FTR-MI-IANVK-12 of FTR-MI-IANVL-12

De bedoeling van het programma Arabisch is dat je meer vertrouwd raakt met het Arabisch als een gesproken en levende taal. De nadruk ligt hierbij sterk op je taalverwerving in het gesproken Egyptisch Arabisch. Voor deze lessen doen we een beroep op native speakers. Daarnaast verbeter je je kennis van het standaard Arabisch door middel van:

  • het lezen van teksten in standaard Arabisch;
  • schrijfstijl- en luisteroefeningen;
  • het maken van vertalingen.

We gaan ook uitgebreid in op aspecten van de geschiedenis, cultuur en actualiteit in Egypte om je meer inzicht te geven in de geschiedenis van de regio vanaf de middeleeuwen tot de hedendaagse tijd. Je ontmoet Egyptische journalisten, bloggers, schrijvers, kunstenaars of wetenschappers en er vinden wekelijks excursies plaats. Ieder semester sluiten we af met een tentamenweek. Meer informatie vind je op de website van het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo.


Rabatprogramma in Marokko (BA/MA Islamstudies, 20 EC) 
Minorcode: FTR-MI-IANIM-12
Het Rabat-programma wordt aangeboden in het derde kwartaal van het tweede jaar. Je volgt in negen weken een volledig programma, wat betekent dat je fulltime met je studie bezig bent. In het lesprogramma zitten ook activiteiten waarbij je zelfstandig of in kleine groepjes in de praktijk opdrachten moet uitvoeren of informatie gaat verzamelen. Aan het eind van het programma worden er tentamens afgenomen voor de verschillende onderdelen.

Het programma omvat onder andere de volgende onderdelen:

  • lees- en luistervaardigheid MSA met nieuwsteksten, literaire teksten en teksten over Marokko;
  • spreekvaardigheid en conversatie Marokkaans Arabisch op beginners- of gevorderdenniveau;
  • collegeserie Het moderne Marokko, met lezingen van verschillende docenten en literatuur over meerdere aspecten van de Marokkaanse samenleving.


Als je tijdens je verblijf in Rabat werkt aan een paper of een andere schriftelijke opdracht, kun je begeleiding krijgen van de staf van het NIMAR. Meer informatie vind je op de website van NIMAR.