Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste jaar is inleidend van aard. Je maakt kennis met de vijf wereldreligies (jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme) en nieuwe religieuze bewegingen. Door het bestuderen en onderzoeken van actuele religieuze fenomenen en ontwikkelingen doe je tegelijkertijd academische lees-, schrijf- en presentatievaardigheden op. Daarnaast verdiep je je in de vergelijkende religiewetenschappen en de pluriformiteit van de methodische benaderingen, theorieën, handelingsvelden en disciplines. Een inleiding in de ethiek, de rituele studies, de godsdienstsociologie en de theorieën van religie geven vorm hieraan.

Semester Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 en 2 1 t/m 4 Tutoraat* FTR-RTBA100 0
Semester 1 1 Instructie-
college
FTR-FTR100 0
1 Jodendom FTR-RSBA103 5
1 Inleiding religieweten-
schappen
FTR-RSBA102 5
1 en 2 Islam FTR-RSPM103 5
1 en 2 Religie en actualiteit / Academische Vaardigheden FTR-RTBA101 5
2 Christendom FTR-RSBA104 5
2 Hindoeïsme FTR-RSBA105 5
Semester 2 3 Rituele studies FTR-RSBA100 5
3 Buddhism FTR-RSBA107 5
3 Sociology of Religion FTR-RSBA110 5
4 Theorieën van religie FTR-RSBA101 5
4 Nieuwe religieuze bewegingen FTR-RSBA108 5
4 Religie en ethiek FTR-RSBA109 5
Totaal 60 EC

* Als voltijd propedeusestudent ben je verplicht om deel te nemen aan de tutorgroepen.