Zoek in de site...

Programma B3

In het derde jaar volg je onderwijs op gevorderd niveau. De recente ontwikkelingen in de systematische en pastorale theologie komen aan de orde aan de hand van actuele thema's. Ook besteden we specifiek aandacht aan de christelijke spiritualiteit en krijg je inzicht in de historische en juridische ontwikkelingen binnen de kerk in de cursus Kerkelijk recht. Daarnaast volg je twee minoren naar keuze of de educatieve minor en de derde cursus van het Core Curriculum Geesteswetenschappen. Ten slotte schrijf je in dit laatste jaar van de bacheloropleiding het afsluitende eindwerkstuk, waarvoor je verplicht de cursus Werkplaats eindwerkstuk volgt.

Semester Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 1 en 2 Minor 15
1 en 2 Minor 15
Semester 2 3 en 4 Core Curriculum 
cursus 3: 

Geestesweten-schappen en samenleving
LET-CC300 en FTR-CC300 * 5
3 en 4 Theologische ethiek II FTR-THBA302 5
3 en 4 Pastoraal-theologie II FTR-THBA301 5
3 en 4 Kerkelijk recht FTR-THBA300 5
3 en 4 Werkplaats eindwerkstuk FTR-RTBA350 0
3 en 4 Bachelor eindwerkstuk FTR-THBA350 10
Totaal 60 EC

* Deze cursus bestaat uit twaalf werkcolleges en een aantal hoorcolleges. De hoorcolleges volg je samen met letterenstudenten (LET-CC300), de werkcolleges volg je met studenten van de Faculteit FTR (FTR-CC300).