Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste jaar is inleidend van aard en biedt je een panorama van de theologie. Je maakt kennis met belangrijke vragen, begrippen en thema’s uit de literaire, historische, systematische en pastorale theologie. Daarnaast krijg je een historische inleiding in de filosofie, waarin belangrijke denkers en stromingen aan bod komen. In de cursus Hedendaags christendom krijg je een informatief overzicht van de verschillende, actuele stromingen en praktijken van het christelijk geloof. De taalcursus Hebreeuws biedt een eerste handreiking om de Oud-testamentische teksten in de grondtaal te lezen. In de cursus Academische vaardigheden oefen je met het schrijven van een wetenschappelijke tekst en het doen van literatuuronderzoek.

Semester Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 en 2 1 t/m 4 Tutoraat* FTR-RTBA100 0
Semester 1 1 Instructie-college FTR-FTR100 0
1 en 2 Fundamental Theology FTR-THBA103 5
1 en 2 Geschiedenis van kerk en theologie I FTR-THBA107 5
1 en 2 Religie en actualiteit / Academische vaardigheden FTR-RTBA101 5
1 en 2 Hebreeuws FTR-THBA102 5
1 en 2 Exegese Oude en Nieuwe Testament FTR-THBA101 5
1 en 2 Pastoraal-theologie I FTR-THBA109 5
Semester 2 3 en 4 Hedendaags christendom FTR-THBA100 5
3 en 4 Theologische ethiek I FTR-THBA108 5
3 en 4 Exegese Oude Testament FTR-THBA110 5
3 en 4 Wereld-godsdiensten FTR-THBA104 5
3 en 4 Dogmatic Theology I FTR-THBA105 5
3 en 4 History of Philosophy FTR-THBA106 5
Totaal 60 EC

* Als voltijd eerstejaars student ben je verplicht om deel te nemen aan de tutorgroepen.