Zoek in de site...

Contacturen

Het onderwijs aan de faculteit is intensief en uitdagend. Het is het streven van de faculteit om in al haar bacheloropleidingen tenminste 15 contacturen per week te realiseren. Op dit moment zien de contacturen in onze bacheloropleidingen er als volgt uit:

Filosofie

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
B1 18 16 15 14
B2 15 15 15 15
B3 15 15 15 15

Theologie

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
B1 17 15 14 14
B2 15 15 15 15
B3 15 15 15 15

Religiewetenschappen

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
B1 16 14 15 15
B2 15 15 15 15
B3 15 15 15 15

Islam/Arabisch

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
B1 18 17 16 16
B2 15 18 15 13
B3 16 16 15 15