Zoek in de site...

Programma jaar 2

Jaar 2

Dit jaar is van B3-niveau en biedt onderwijs op gevorderd niveau. We veronderstellen dat je over voldoende algemene kennis van de filosofie, de belangrijkste teksten uit de geschiedenis van de filosofie en schriftelijke en mondelinge vaardigheden beschikt om actief deel te kunnen nemen aan het opleidingsprogramma.

Om de keuzevrijheid wat betreft minoren en filosofische cursussen zo groot mogelijk te houden, kun je de cursus Bachelorwerkstuk in beide semesters volgen. Hierdoor kun je in je studie gemakkelijker een eventueel buitenlands studieverblijf inpassen. Deze plan je in principe in het eerste semester van het tweede jaar.

Semester Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Keuze van 20 EC uit bachelorseminars:
Semester 1 1 en 2 History of Philosophy 1 FTR-FIBA310 5
1 en 2 Philosophy of Emotion FTR-FIBA312 5
1 en 2 Philosophical Anthropology FTR-FIBA313 5
1 en 2 Wijsgerige ethiek FTR-FIBA307 5
Semester 2 3 en 4 Sociale en politieke wijsbegeerte FTR-FIBA308 5
3 en 4 Metaphysics FTR-FIBA311 5
3 en 4 Geschiedenis van de filosofie 2 FTR-FIBA302 5
3 en 4 Taalfilosofie FTR-FIBA305 5
Semester 1 of 2 1 en 2 of 3 en 4

Minor 1*

Minor 2*

15

15

1 en 2 of 3 en 4 Bachelorscriptie FTR-FIBA309 10
Totaal 60 EC

*De minorruimte kun je op verschillende manieren invullen: met niet-filosofische cursussen (minoren van je eigen of een andere faculteit), filosofische B3-cursussen, cursussen uit het Core Curriculum of cursussen van andere (ook buitenlandse) universiteiten. Kijk voor meer informatie over minoren in de minorgids. Voor advies kun je altijd terecht bij een van de studieadviseurs.

De (onderdelen van) minoren die je wilt opnemen in het studieprogramma moeten worden goedgekeurd door de examencommissie Filosofie. Een verzoek daartoe dien je in bij de examencommissie.

Vrijstelling voor minor(en)

Als dubbelvakker heb je vaak al de vereiste studielast voor de minoren gehaald in het kader van je niet-filosofische universitaire opleiding. Je kunt er dan voor kiezen om vrijstelling aan te vragen, of om deze ruimte alsnog te benutten.

Wanneer je de verkorte bachelor volgt op basis van een afgeronde hbo-opleiding kun je de onderdelen uit die opleiding niet opvoeren ten behoeve van de vrije ruimte, tenzij je het vereiste academische niveau van die onderdelen kunt aantonen op grond van schriftelijke documentatie. Een verzoek tot vrijstelling dien je in bij de examencommissie.