Zoek in de site...

Verkort bachelorprogramma op hoofdlijnen

> Indeling van de opleiding

> Profiel van de opleiding

> Radboud Honours Academy

> Studeren in het buitenland

Indeling van de opleiding

In de verkorte bachelor Religiewetenschappen volg je 90 EC van het majorgedeelte van de bachelor en kies je daarnaast twee minoren van 15 EC (samen 30 EC). De minoren kun je ook invullen met cursussen van je eerste bacheloropleiding; neem hiervoor contact op met de examencommissie.

Major

Inhoudelijk begint het eerste jaar van de verkorte bachelor (specialisatie Religiestudies en specialisatie Islamstudies) met de cursussen Inleiding religiewetenschappen en Religie en actualiteit/Academische vaardigheden. In de cursus Godsdienstsociologie leer je om de ontwikkelingen van de vijf wereldreligies (waaronder de drie Abrahamitische religies) in de moderne westerse context te plaatsen.

Daarnaast volg je als student van de specialisatie Religiestudies de inleidende cursussen: Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. In de cursus Rituele Studies maak je kennis met de rituele structuur van het religieus en menselijk handelen. Deze inleidingen vormen een belangrijke basis voor het verkennen van Nieuwe religieuze bewegingen. Hierbij sluit ook de cursus Religie en ethiek aan, waarin je vertrouwd raakt met ethische basistheorieën en met de grondslagen van bijvoorbeeld een ethiek voor de multiculturele samenleving. Daarnaast volg je de verdiepende cursus Bronteksten Aziatische religies en doe je kennis op over kwantitatieve en kwalitatief-interpretatieve methoden in de cursus Empirische religiewetenschap.

Studenten Islamstudies volgen drie cursussen Arabische taalverwerving en daarnaast twee inleidende onderdelen, enerzijds vanuit literair-historisch perspectief (Vroeg moderne geschiedenis van het Midden-Oosten) en anderzijds vanuit sociaalwetenschappelijk perspectief (Religie en cultuur in het Midden-Oosten). Het tweede jaar biedt een uitbreiding van de wetenschappelijke bestudering van de drie Abrahamitische religies (jodendom, christendom en islam). Studenten Islamstudies volgen een verdiepingscursus Bronteksten islam en de cursus Islam in Europa. Zij volgen de cursus Relatie Midden-Oosten en Europa en de cursus Moderne geschiedenis van het Midden-Oosten. In het derde jaar wordt de cursus Etniciteit en sociale conflicten aangeboden. Daarnaast volgen zij nog de cursus Islam in Nederland en de cursus Diversiteit en staatsvorming in het Midden-Oosten.

Minor

Naast de major van 90 EC volg je twee minoren van elk 15 EC. Je bent vrij om te kiezen hoe en waar je deze minoren wilt invullen, bijvoorbeeld met cursussen uit je tweede studie. Zie voor meer informatie de paragraaf Invulling minoren in de studiegids van je bachelorspecialisatie.

Eindwerkstuk

Je rond de verkorte bachelor af met het schrijven van het bachelorwerkstuk (10 EC). Hiervoor volg je de cursus Werkplaats eindwerkstuk. Beide maken deel uit van de major van de opleiding.

Profiel van de opleiding

In de specialisatie Religiestudies van de verkorte bacheloropleiding Religiewetenschappen bestudeer je de wereldreligies en moderne spirituele en/of levensbeschouwelijke bewegingen, zowel in relatie tot elkaar als tot de moderne westerse samenleving.

In de specialisatie Islamstudies besteden we bijzondere aandacht aan de bestudering van de islam in de context van de cultuur en politieke verhoudingen in Europa en het Midden-Oosten.

Religie is een invloedrijke factor in de vorming van culturen en beschavingen. Zij is de inspiratiebron voor kunst, literatuur en muziek, draagt bij aan moreel bewustzijn en vormt een belangrijk thema in de politiek. Begrip van religie is daarom van wezenlijk belang voor vele terreinen van onze menselijke ervaring. Omdat het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over religieuze vraagstukken tegenwoordig vanuit meerdere perspectieven wordt gevoerd, kiezen we bewust voor een pluriformiteit van wetenschappelijke perspectieven en methodische benaderingen. In het kort kenmerkt Religiewetenschappen in Nijmegen zich door drie inhoudelijke uitgangspunten:

1. Je verwerft kennis van en inzicht in de Abrahamitische religies (jodendom, christendom en islam), andere wereldreligies en de nieuwe religieuze bewegingen.
2. Je verdiept je in de pluriformiteit van wetenschappelijke perspectieven en methodische benaderingen.
3. Doordat je religieuze tradities op een interdisciplinaire, wetenschappelijke manier bestudeerd, leer je om kennis en inzichten uit verschillende vakgebieden te integreren, te vergelijken en kritisch te beoordelen.

Radboud Honours Academy

Meer informatie over de Radboud Honours Academy.

Studeren in het buitenland

Meer informatie over studeren in het buitenland.