Zoek in de site...

Vooraanmelding en inschrijving

Inschrijven voor een opleiding

Als je je voor het eerst wilt inschrijven voor een opleiding, dien je je via Studielink aan te melden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook voor studiefinanciering meld je je aan bij Studielink.

Vóór aanvang van het collegejaar ontvangt iedereen die het voorgaande jaar al student aan de Radboud Universiteit was informatie over herinschrijving. Ook je herinschrijving moet je regelen via Studielink.

Voor meer informatie over aanmelding, inschrijving en herinschrijving kun je terecht op de website van de RU voor zowel de bachelor als de master. Daar vind je ook meer informatie over studiefinanciering en over het aanmelden bij Studielink.

Na je aanmelding bij Studielink handelt de Centrale Studentenbalie van de Radboud Universiteit je inschrijving af.

Let op: herinschrijving

Je moet je via Studielink elk jaar opnieuw inschrijven voor je studie.

Toelatingsverklaring van de examencommissie

In een aantal gevallen heb je voor je inschrijving toestemming nodig van de examencommissie. Het bewijs van toelating dat je van de examencommissie ontvangt, dien je samen met de universitaire inschrijfpapieren mee te sturen. Bij de FFTR is voor de volgende opleidingen een toelatingsverklaring nodig:

  • Inschrijving voor een opleiding na 1 oktober.
  • Inschrijving voor de verkorte bachelors, pre-masters en masters Theologie, Religiewetenschappen en Filosofie (indien je je bachelor niet aan de RU hebt behaald).
  • Inschrijving voor de Research Master Philosophy.
  • Inschrijving voor de master Wijsbegeerte van een bepaald Wetenschapsgebied (120EC).

De benodigde formulieren vind je op hier. Je dient de formulieren in bij de examencommissie van je opleiding.

Als je vragen hebt over de toelatingsverklaring kun je contact opnemen met de studentenadministratie.

Collegegeld

De hoogte van de verschuldigde collegegelden wordt door de RU jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Het instellingscollegegeld bij Theologie en Religiewetenschappen (bachelor-master) is gelijk gesteld aan het wettelijke tarief. Voor 2017-2018 is dat € 2.006,-.