Zoek in de site...

Radboud Honours Academy

De Radboud Honours Academy biedt gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Radboud Universiteit de kans om naast hun reguliere studie een extra en uitdagend onderwijsprogramma te volgen. Er zijn honoursprogramma’s voor propedeuse-, bachelor- en masterstudenten.

Honoursprogramma voor propedeusestudenten

Studenten kunnen direct in hun eerste jaar al ervaren wat de Radboud Honours Academy te bieden heeft. Speciaal voor propedeusestudenten is er een aantrekkelijk en interdisciplinair programma samengesteld. Je maakt hierin uitgebreid kennis met de wetenschappelijke wereld en je gaat op zoek naar je passie voor jouw eigen vakgebied. Het programma bestaat uit een cursus van zestien bijeenkomsten. In een kleine groep van maximaal vijftien studenten ontmoet je toponderzoekers van verschillende wetenschappelijke disciplines: van psychologie tot sterrenkunde en van microbiologie tot geschiedenis. Het ontwikkelen van academische vaardigheden is in de programmaopzet verweven. Het programma begint omstreeks februari zodat je eerst een goede start kunt maken bij je reguliere opleiding. De extra studiebelasting is ongeveer 12,5% bovenop je reguliere studie. De sollicitatiedeadline is 1 december 2017.

Honoursprogramma's voor bachelorstudenten

Jaarlijks worden de beste eerstejaarsstudenten van elke opleiding uitgenodigd om te solliciteren naar een plaats binnen een honoursprogramma voor bachelorstudenten. Je kunt als bachelorstudent kiezen tussen het disciplinaire programma van je eigen faculteit of het interdisciplinaire honoursprogramma voor alle bachelorstudenten. De extra studiebelasting bovenop je reguliere studie bedraagt 25%.

Disciplinair

Het tweejarige disciplinaire Honours programma biedt je de mogelijkheid om binnen één van de drie bacheloropleidingen van de FFTR je kennis verder te verdiepen. Dit zul je doen door intensief samen te werken met een senior onderzoeker van één van de kernleerstoelgroepen. Ook is er de mogelijkheid voor een buitenlands studieverblijf. Op basis van je eigen interesses en de in Nijmegen aanwezige expertise zul je samen met je persoonlijk begeleider een project uitstippelen. Daarnaast is er een belangrijk gezamenlijk deel. Je zult geregeld bijeenkomen met de coach/programmaregisseur om je voortgang te bespreken. Er is verder speciaal voor de honours-studenten een cursus ‘heuristische vaardigheden en schrijftraining’. Het disciplinair honoursprogramma vergt in totaal 840 uur. Kijk voor meer informatie op: http://www.ru.nl/honoursacademy/bachelor/filosofie-theologie-religiewetenschappen/

Interdisciplinair - Over Grenzen

Ben je op zoek naar verbreding? In dit programma leer je over de grenzen van je eigen wetenschapsgebied heen te kijken. Je krijgt intensief onderwijs van inspirerende docenten. De cursussen en denktanks zijn kleinschalig van opzet. Interactieve colleges worden afgewisseld met excursies en buitenlandreizen. Zo werk je samen met studenten van andere vakgebieden, opereer je in denktanks, breid je je netwerk flink uit en leer je met een brede blik naar actuele maatschappelijke thema's kijken. Daar heb je in je verdere carrière profijt van. Ook besteden we aandacht aan vaardigheidstrainingen. Het programma duurt 1 ½ jaar. De voertaal is Nederlands.

Interdisciplinair - Global Problems

Wil je je bezig houden met de globale problemen uit onze tijd? Dan is het internationale programma ‘Global problems’ iets voor jou. Samen met studenten van andere vakgebieden ga je een jaar lang aan de slag met een globale kwestie zoals klimaatverandering, migratie, armoede, democratie en populisme. Je volgt interactieve colleges over het onderwerp, neemt deel aan workshops met experts uit het veld en opereert in een denktank. Het programma duurt 1 jaar. Voertaal van het programma is Engels.

Honoursprogramma’s voor masterstudenten

Ook voor masterstudenten biedt de Radboud Honours Academy extra uitdaging. Je kunt kiezen voor een interdisciplinair of disciplinair programma.

Disciplinair

Je voert een eigen onderzoeksproject uit in het buitenland. Je verdiept je in een topic van jouw interesse en doet onderzoek of loopt stage bij een gerenommeerd lab of onderzoekscentrum. Je werkt samen met internationale wetenschappers: een mooie gelegenheid om een stap te zetten in je wetenschappelijke carrière. In dit programma staat een individueel, internationaal onderzoeksproject centraal. Je wordt begeleid door een onderzoeker van de Radboud Universiteit en een supervisor in het buitenland. Het project duurt minstens 10 weken –langer mag- en kan gerelateerd zijn aan je reguliere studieprogramma. Je sluit het af met het schrijven van een wetenschappelijk artikel, of bijvoorbeeld een adviesrapport en presenteert je bevindingen op een eindsymposium. Solliciteren kan drie keer per jaar: 15 mei, 15 oktober of 15 januari.

Interdisciplinair

Met studenten van andere opleidingen vorm je een denktank en werk je aan een maatschappelijk vraagstuk voor een externe organisatie. Het onderzoek kan bijvoorbeeld gaan over vluchtelingenproblematiek, de toekomst van de zorg of de implementatie van sociale robots. Als team maak je zelf een onderzoeksplan en ga je actief op zoek naar bronnen in binnen- en buitenland. Afhankelijk van het doel van je onderzoek werk je toe naar bijvoorbeeld een beleidsrapport of wetenschappelijk artikel. Binnen het programma is veel aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De extra vaardighedentraining komt bovendien goed van pas in je verdere loopbaan. Het programma is Engelstalig en duurt één collegejaar met een studiebelasting van ongeveer 25% van een reguliere master.

Meer informatie

Meer informatie over de programma's vind je op de website www.ru.nl/honoursacademy. Je kunt ook een afspraak maken om langs te komen bij een programmaregisseur.

Radboud Honours Academy
Erasmusplein 1, kamer 19.06
024-3615955
honours@honours.ru.nl