Zoek in de site...

Masterprogramma specialisatie Islamstudies op hoofdlijnen

De masterspecialisatie Islamstudies kent een multidisciplinaire aanpak. Je bestudeert twee regio’s – het Midden-Oosten en Europa – vanuit sociaalwetenschappelijk en literair-historisch perspectief. Binnen de literair-historische benadering focus je op de politieke geschiedenis van de moslimwereld. Bij de sociaalwetenschappelijke benadering staan de begrippen migratie, transnationaliteit en diaspora centraal. Tevens is er aandacht voor de Arabische taal en heb je de mogelijkheid om een onderzoeksstage te doen.