Zoek in de site...

Goedkeuring / wijziging masterprogramma

Voor je aan de masteropleiding begint, dien je goedkeuring voor je programma aan te vragen. Download hieronder het daarvoor benodigde formulier. Nadere toelichting staat op het formulier. Je kunt dit formulier ook gebruiken indien je tijdens je opleiding de samenstelling van je programma wilt wijzigen.

NB: goedkeuring van het programma staat los van, en vindt pas plaats ná toelating tot en/of inschrijving voor de opleiding. Inschrijving vindt plaats op de gebruikelijke manier (Studielink, RU).