Zoek in de site...

Programma specialisatie Religiestudies

Semester Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 - 4 Onderzoeks-stage* FTR-RSMAR125 10
Semester 1 1 & 2 Masterseminar Comparative Religious Studies* FTR-RSMAR100 10
1 & 2 Masterseminar Geschiedenis van het christendom* FTR-RSMAR104 10
1 & 2 Masterseminar Migratie, transnationa-liteit en diaspora* FTR-RSMAI101 10
1 & 2 Masterseminar Empirical Religious Studies* FTR-RSMAR101 10
1 & 2 Masterseminar Politieke islam: van moslim broederschap tot islamitische staat* FTR-RSMAI100 10
Semester 2 3 & 4 Masterseminar Textual Sources of Judaism and Christianity* FTR-RSMAR102 10
3 & 4 Masterseminar Systematische religieweten-schappen* FTR-RSMAR103 10
3 & 4 Werkplaats masterscriptie Religiestudies FTR-RSMAR150-A 0
3 & 4 Masterscriptie Religieweten-schappen: Religiestudies FTR-RSMAR150 20

Van de masterseminars en de onderzoeksstage kies je er drie uit, waarvan een masterseminar in jouw eigen specialisatierichting.