Zoek in de site...

Studeren in het buitenland

> Algemeen
> Specialisatie Islamstudies
> Informatie

Algemeen

Er bestaan verschillende mogelijkheden om na de propedeuse een deel van je studie in het buitenland door te brengen. Door een buitenlands studieverblijf vergroot je je zelfstandigheid, verbreed en verdiep je je ervaringen, werk je aan je cv en maak je kennis met andere talen en culturen. Maar studeren in het buitenland kent nog een ander belangrijk voordeel: je komt in aanraking met andere tradities van religiebeoefening of met andere godsdiensten. Daarnaast kan het thema van je afstudeerscriptie een aanleiding zijn om een buitenlandse universiteit en de specialisten daar op te zoeken. De docent bij wie je wil afstuderen kan je hierin adviseren.

De studiepunten die je aan de buitenlandse universiteit haalt kunnen worden erkend door je opleiding in Nijmegen. Neem hiervoor ruim vóór vertrek contact op met het facultaire International Office en de studieadviseur. Het buitenlandse cursuspakket moet worden goedgekeurd door de examencommissie. De duur van de studieperiode in het buitenland is minimaal 3 maanden en maximaal 1 academisch jaar.

Erasmus+ Programma

Je kunt via het Erasmus+ Programma naar een universiteit in Europa waarmee de Radboud universiteit een uitwisselingsovereenkomst heeft. Je ontvangt dan - bovenop eventuele studiefinanciering - een beurs die tegemoet komt in de reiskosten en mogelijk hogere kosten van levensonderhoud. Als Erasmusstudent blijf je ingeschreven aan de Radboud Universiteit, waar je ook het collegegeld betaalt. Aan de buitenlandse instelling hoef je geen collegegeld te betalen. Kijk op www.ru.nl/ftr/studereninhetbuitenland om te zien met welke faculteiten uit het buitenland de FFTR een overeenkomst heeft.

Overige beurzenprogramma's

Ook voor een studieverblijf buiten Europa zijn er beursmogelijkheden. Kijk hiervoor op de website van de faculteit of op de website van het centrale International Office van de universiteit.

Meer informatie

Wil je graag een periode in het buitenland studeren en meer informatie over uitwisselingsmogelijkheden en beurzenprogramma's krijgen, neem dan contact op met het facultaire International Office. Wanneer er een concreet plan voor de buitenlandse studieperiode ligt, dient de studieadviseur toestemming van de examencommissie aan te vragen.

Als je in de bacheloropleiding ervoor gekozen hebt de buitenlandminor te volgen, heb je al een eerste kennismaking met de regio achter de rug wanneer je aan je masteropleiding begint. De drie maanden die deze minor duurt zijn uiteraard niet genoeg om grondige kennis op te doen van land en volk. Daarom is het van groot belang dat je ook tijdens je masteropleiding een tijd in het Midden-Oosten of in Noord-Afrika doorbrengt; een dergelijke periode kan het beste als basis voor je scriptie dienen.

Specialisatie Islamstudies

Als je in de eenjarige masteropleiding een aantal maanden in het buitenland door wilt brengen, zal dat dus bijna altijd in verband staan met je scriptieonderzoek. Aangezien de mogelijkheid bestaat om een onderzoeksstage (10 EC) te doen, is het van belang dat je contact opneemt met de examencommissie om te bespreken of je een seminar van 10 EC in het buitenland kunt volgen. Het buitenlandverblijf kan effectief pas in de derde periode beginnen wanneer je ook aan de scriptie moet beginnen. Dit betekent in de praktijk dat het verblijf alleen kans van slagen heeft als er aan twee voorwaarden wordt voldaan:

  • Je moet een duidelijk idee hebben van het onderwerp van je scriptie.
  • Je moet weten hoe je tijdens het buitenlandverblijf gegevens kunt verzamelen voor dat onderwerp.

Ook als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan een buitenlandverblijf nog steeds zeer vruchtbaar zijn, bijvoorbeeld voor taalverwerving. Daarom is het belangrijk dat je goede afspraken maakt met je begeleider voordat je naar het buitenland vertrekt, en ervoor zorgt dat er een scriptiecontract opgesteld wordt. Hierin wordt onder meer geregeld hoe je het scriptieonderzoek in het buitenland op gang brengt en hoe je het contact met je begeleider gedurende het verblijf onderhoudt.

Informatie

Facultaire International Office:
mw. Rinske de Graaff-Stoffers
E 15.27 / (024) 361 0886
internationaloffice@ftr.ru.nl

Voor de hele faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen wordt twee keer per jaar, in februari en oktober, in het kader van de universitaire Radboud Beyond Borders Week, een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over studeren in het buitenland. De bijeenkomst wordt tijdig aangekondigd via onder andere de website en Blackboard.