Zoek in de site...

Soorten minoren

  • Verdiepingsminoren: als je een minor kiest op het vakgebied van je major vormt deze een verdieping van je opleiding. Met een verdiepingsminor kun je je kennis op het gebied van je eigen major vergroten en verdiepen. Een verdiepingsminor is alleen toegankelijk voor studenten van de desbetreffende opleiding.
  • Verbredingsminoren: met een verbredingsminor kun je je kennis op andere terreinen dan je eigen opleiding uitbreiden; dit kan zowel bij opleidingen binnen als buiten de geesteswetenschappen. Verbredingsminoren bestaan uit aanschuifonderwijs of minoren die je volgt bij andere opleidingen.
  • Vrije minor: een vrije minor is een minor die je zelf samenstelt uit cursussen binnen en/of buiten de faculteit. Een vrije minor moet worden goedgekeurd door de examencommissie van de bacheloropleiding waarin je gaat afstuderen. Bij de samenstelling van je vrije minor moet je in ieder geval rekening houden met de regels omtrent minoren. Dien bij de examencommissie je verzoek in voor de vrije minor via een aanvraag 'Invulling vrije minor'.
  • Educatieve minor Godsdienst/levensbeschouwing: de educatieve minor Godsdienst/levensbeschouwing (30 EC) kun je volgen wanneer je Theologie of Religiewetenschappen studeert en serieus een loopbaan in het onderwijs overweegt. In combinatie met je bachelordiploma levert deze minor je een bevoegdheid op om les te geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Deze educatieve minor wordt jaarlijks aangeboden in het eerste semester voor derdejaars.
  • Buitenlandminor: binnen iedere bacheloropleiding van de faculteit heb je de mogelijkheid om in het kader van een minor onderwijs te volgen aan een buitenlandse onderwijsinstelling. De meest ideale periode voor een buitenlandbezoek is ofwel het tweede semester van het tweede jaar ofwel het eerste semester van het derde jaar. Dien bij de examencommissie je verzoek in voor een buitenlandminor via een aanvraag 'Invulling vrije minor'. 
    Naast de vrije buitenlandminor wordt de FFTR-verbredingsminor Randen van Europa - identiteit, burgerschap en religie aangeboden en voor studenten Islamstudies de buitenlandminor Caïro en Rabat.
  • Stageminor: je kunt kiezen voor de stageminor wanneer je een derdejaars bachelorstudent bent en je in het kader van je opleiding je nadrukkelijk wilt oriënteren op de arbeidsmarkt. Deze minor biedt een grondige oriëntatie op je toekomst. Door middel van een stage maak je kennis met het werkveld en je kunt alvast testen of de functie/het beroep dat je voor ogen hebt ook werkelijk iets voor je is.
  • Overige minoren: de FFTR biedt ook minoren aan die openstaan voor studenten van de gehele RU. Zie hiervoor het minoraanbod 2016-2017.