Zoek in de site...

Randen van Europa, buitenlandminor

Betrokken opleiding: Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Minorcoördinator: Dr. Gert Borg
Toegankelijk voor: Max. 15 studenten FFTR
Ingangseisen: Bachelorstudenten FTR
Periode: 3 en 4

Inhoud

Deze minor biedt je de unieke kans om een internationaal seminar bij te wonen. Je maakt kennis met sociaal-politieke en cultureel-religieuze wetenschap in de internationale context.

In een seminar werken we de volgende vragen programmatisch uit:

  1. Hoe verhouden – in de betreffende nationale visie – de cultureel religieuze kenmerken van Europa zich tot haar sociaal politieke kenmerken?
  2. Op welke wijze hangt deze visie samen met eigen, nationale of regionale opvattingen over rechtstaat en democratie?
  3. Op welke wijze hangt deze visie samen met eigen, nationale of regionale opvattingen over "kerk" en religie?

De minor bestaat uit 3 delen:

  1. Een voorbereidend programma in Nijmegen.
  2. Een bezoek aan een Nederlands Wetenschappelijk Instituut in het buitenland (Athene en Caïro, de laatste onder voorbehoud).
  3. Een afronding in Nijmegen (werkstuk plus presentatie).