Zoek in de site...

Algemene informatie

Ook wanneer u niet (meer) als student bent ingeschreven, kunt u deelnemen aan het onderwijs van de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. U heeft namelijk de mogelijkheid om aan te schuiven bij bepaalde cursussen uit de bacheloropleidingen. Daarbij kunnen maximaal 30 studiepunten (EC) middels contractonderwijs behaald worden. Mocht u meer onderwijs willen volgen, dan dient u zich in te schrijven als student.

U schuift aan bij het reguliere onderwijs. De docenten richten zich vanzelfsprekend allereerst tot de reguliere studenten en gaan ook uit van de kennis die deze studenten al verworven hebben. Er wordt verwacht dat u als contractstudent in staat en bereidt bent een cursus te volgen zonder aanspraak te maken op extra uitleg van de behandelde stof of op enige andere extra begeleiding.

De colleges vinden overdag plaats, op maandag tot en met vrijdag in de ochtend, middag en namiddag. Onderwijsvrije weken kunt u vinden in het academisch jaarrooster. Het is eventueel mogelijk dat een cursus in het Engels wordt gegeven.

Toelating

Met betrekking tot de inleidende cursussen stelt de faculteit geen specifieke eisen aan uw vooropleiding. Natuurlijk verwachten we wel dat u in staat en bereid bent een cursus te volgen zonder aanspraak te maken op extra begeleiding.

In geval van grote belangstelling kan een docent besluiten de toegang tot dit college te beperken. Reguliere studenten hebben in dat geval voorrang.

Kosten

De kosten van de cursus bedragen € 265,00. Dit is inclusief één tentamenkans. Studiemateriaal en syllabi zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen.

Wanneer u geslaagd bent voor de cursus krijgt u een certificaat thuisgestuurd met daarop vermeld het niveau van de cursus en het behaalde resultaat.

Inschrijving en betaling

Inschrijven kan door het digitale inschrijfformulier in te vullen. U bent pas definitief ingeschreven als de faculteit het verschuldigde cursusgeld heeft ontvangen. Er wordt van u verwacht dat u zelf de cursuskosten overmaakt. De faculteit behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren als het maximale aantal studenten voor een cursus is bereikt.

Aanvragen campuskaart / collegekaart

Na inschrijving kunt u een campuskaart aanvragen.