Zoek in de site...

Inschrijven

U schrijft zich in via een van de inschrijfformulieren:

U bent pas definitief ingeschreven als contractstudent, als de faculteit het verschuldigde cursusgeld heeft ontvangen. De faculteit behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren als het maximale aantal studenten voor een cursus is bereikt.

Inschrijving geeft recht op het volgen van onderwijs in het betreffende studiejaar en op het afleggen van (her)tentamen(s) in het betreffende studiejaar. De faculteit zorgt voor uw aanmelding voor het college en voor het tentamen. U hoeft zich hiervoor dus niet zelf aan te melden via Osiris.

Nadat u bent ingeschreven als contractstudent, ontvangt u een mail van de Radboud Universiteit waarin u wordt gevraagd om uw account als (contract)student te activeren. Reageer zo spoedig mogelijk op deze mail; pas dan kunt u gebruik maken van alle faciliteiten die wij u als contractstudent bieden.

Bewijs van inschrijving en campuskaart

Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt u een (digitaal) bewijs van inschrijving voor de betreffende cursus(sen) toegezonden.
Daarna kunt u een campuskaart aanvragen.