Zoek in de site...

Tentamen

Legitimatie

Bij deelneming aan een tentamen dient u zich te legitimeren met een officieel ID-document met naam en pasfoto en het bewijs van inschrijving of uw campuskaart.

U bent verplicht de aanwijzingen van de surveillant te volgen.

Uitslag

De uitslag van schriftelijke tentamens wordt binnen vier weken bekend gemaakt. Als u geslaagd bent voor een tentamen, ontvangt u een certificaat waarop het resultaat van het tentamen is vermeld. De certificaten leveren tevens in principe vrijstellingen op, wanneer u besluit een van de bacheloropleidingen of een van de pre-masters binnen de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen te volgen. Het inbrengen van onderwijscertificaten in ruil voor vrijstellingen is aan een aantal voorwaarden verbonden zoals onder meer de geldigheidsduur en het maximaal toegestane aantal te behalen studiepunten (30 EC). U dient voor het verkrijgen van een vrijstelling ingeschreven te staan als student. U kunt u verzoek tot vrijstelling richten aan de examencommissie van de opleiding.

Tegen betaling van € 25,00 kunt u een herkansing maken. Voor een herkansing moet u zich melden bij de studentenadministratie.