Zoek in de site...

Abrahamitische godsdiensten

Betrokken opleiding: Religiewetenschappen
Minorcoördinator: Dr. Michael Scherer-Rath
Toegankelijk voor: Studenten B2 en B3 van alle opleidingen
Ingangseisen: WO-propedeuse
Periode: 1 en 2

Inhoud

De Westerse cultuur kun je zonder kennis van de drie Abrahamitische godsdiensten niet begrijpen. Je leert in de cursussen Jodendom, Christendom en Islam de belangrijkste ontwikkelingen, gebeurtenissen en stromingen herkennen, beschrijven en verklaren.

Deze minor kun je ook als onderdeel van de pre-master Religiewetenschappen volgen. Als je de pre-master succesvol afrond kun je doorstromen naar de master Religiewetenschappen.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
1 Jodendom FTR-RSBA103 5
1 en 2 Christendom FTR-RSPM102 5
1 en 2 Islam FTR-RSPM103 5