Zoek in de site...

Gender in de westerse traditie: gender-theorieën, westerse beeldcultuur en postkoloniale kritiek

Betrokken opleiding: Filosofie en Theologie
Minorcoördinator: prof. dr. Maaike de Haardt
Toegankelijk voor: post-propedeusestudenten
Ingangseisen: wo-propedeuse
Periode: 3 en 4

Inhoud

Hoe krijgt gender vorm in filosofische en christelijke tradities, en hoe werken deze filosofische en theologische conceptualiseringen van (sekse)verschillen door in de westerse cultuur? In deze minor beschouwen we:

  • hedendaagse invloedrijke gender-theorieën;
  • beelden van lichamelijkheid, seksualiteit en (on)heil in de christelijke traditie en westerse beeldcultuur;
  • de implicaties van postkoloniaal denken voor religie, gender en 'het Westen'.

In deze minor belichten we de filosofische, theologische en postmoderne achtergronden en uitwerkingen van opvattingen over sekse, gender en (sekse)verschillen in de westerse traditie en cultuur. Dit gebeurt aan de hand van drie thematische zwaartepunten:

  • In de eerste cursus, Introducing Gender Theories, krijg je een grondige inleiding in hedendaagse gender-theorieën en de interdisciplinaire debatten waarbinnen deze functioneren.
  • In de tweede cursus, Lichamelijkheid, seksualiteit en (on)heil in christelijke verbeelding en westerse beeldcultuur, analyseren we vanuit gender-perspectief hoe de ambivalente - taboeïserende én idealiserende - waardering van lichamelijkheid en seksualiteit in de christelijke traditie samenhangt met de verbeelding van (on)heil, en doorwerkt in de westerse beeldcultuur.
  • In de derde cursus, Gender, postkolonialiteit en religie, onderzoeken we vanuit het postkoloniale denken wat er in theorie, verbeelding en praktijk met gender en religie gebeurt onder condities van globalisering en westerse de-centrering.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
3 en 4 Lichamelijkheid, seksualiteit en (on)heil in christelijke verbeelding en westerse beeldcultuur FTR-THMI200 5
3 en 4 Gender, postkolonialiteit en religie FTR-THMI201 5
3 Introducing Gender Theories SOW-VSB9007 10