Zoek in de site...

Religie en kosmologie in Azië en de Pacific

Betrokken opleiding: Religiewetenschappen
Minorcoördinator: Prof. dr. Paul van der Velde
Toegankelijk voor: Post-propedeusestudenten
Ingangseisen: Propedeuse
Periode: 1 en 2

Inhoud

In deze minor maak je kennis met verschillende aspecten van de grote culturen van Azië. We besteden aandacht aan India, China en de Pacific. De grote filosofieën van India en China komen aan bod, als ook voorstellingen rond kosmologie en wereldbeelden. Je maakt niet alleen kennis met historische feiten, maar ook met hun doorwerking in het moderne Azië.

De minor bestaat uit de volgende drie cursussen:

1. Binnen de cursus Aziatische filosofie komt het gedachtegoed van de klassieke Chinese filosofie naar voren en die van de zes stromingen binnen de hindoefilosofie. We besteden ook beperkte aandacht aan de filosofie van het boeddhisme.

2. In de cursus Talen en culturen van India komen belangrijke kwesties naar voren rond de vroege geschiedenis van India, met name rond de afkomst van de Indo-Europese talen, de Veda en het Sanskrit. We verdiepen ons onder andere in het gedachtegoed van de filosoof Frits Staal en Michael Witzel. Verder bekijken we de film ‘The Mahabharata' van Peter Brook en bespreken we hoe deze film in India is ontvangen. Als laatste onderwerp lezen we boeddhistische teksten uit de middeleeuwen. De drie onderwerpen hebben gemeen dat ze te maken hebben met grote culturele overgangen binnen de Indiase cultuur.

3. In de cursus Religie en kosmologie in Azië en de Pacific bekijken we de religies en wereldbeelden van een aantal bevolkingen uit Azië en de Pacific vanuit een antropologisch perspectief. De interactie tussen inheemse en wereldreligies neemt hierbij een centrale plaats in, en we besteden met name aandacht aan geleefde religie.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
2 Talen en culturen van India FTR-RSMI240 5
1 + 2 Filosofie in Azië FTR-RSMI241 5
2 Religie en kosmologie FTR-RSMI242 5