Zoek in de site...

Hedendaagse christelijke theologie

Betrokken opleiding: Theologie
Minorcoördinator: Dr. Michael Scherer-Rath
Toegankelijk voor: Bachelorstudenten Geesteswetenschappen en FFTR
Ingangseisen: Propedeuse Geesteswetenschappen of FFTR
Periode: 3 en 4

Inhoud

Deze minor gaat over het hedendaagse christendom. Wat zijn christelijke visies op de natuur, het kwaad en de politiek? Hoe spelen ideeën over God, geloof en kerk daarbij een rol? Theologie heeft een actuele taak te vervullen in de publieke ruimte: kerk, wetenschap en samenleving. Huidige ontwikkelingen, zoals globalisering, armoede, pluralisme en religieuze conflicten, dagen het christendom uit.

Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
3 en 4 Hedendaags christendom FTR-THBA100 5
3 en 4 Dogmatic Theology I FTR-THBA105 5
3 en 4 Pastoraaltheologie II FTR-THBA301 5