Zoek in de site...

Pre-master specialisatie Religiestudies op hoofdlijnen

Profiel van de Opleiding

De pre-master Religiewetenschappen (60 EC), specialisatie Religiestudies is een eenjarige opleiding en dient als instroomtraject voor de master Religiewetenschappen, specialisaties: Religiestudies, Religie en Beleid en Geestelijke Verzorging.

De pre-master omvat 50 EC van het majorgedeelte van de bachelor Religiewetenschappen en de structuur is tweedelig. Je volgt cursussen die:

 1. een breed overzicht bieden van de wereldreligies (hun geschiedenis, bronteksten en plaats en interactie in de hedendaagse samenleving);
 2. gericht zijn op de methodische bestudering van religie en religiewetenschappelijke basisdisciplines.

Daarnaast vormt het schrijven van een werkstuk (10 EC), en het volgen van de daarbij horende cursus Werkplaats werkstuk een vast onderdeel van de pre-master.

De pre-master in het kort:

 • instroomeisen: wo-diploma en/of hbo-bachelordiploma;
 • selectieprocedure voor hbo-instroom;
 • vereiste: je moet alle onderdelen binnen twee jaar afronden;
 • te behalen graad: geen (maar bij succesvolle afronding krijg wel een certificaat waarmee je toegang krijgt tot de master Religiewetenschappen);
 • doorstroom: master Religiewetenschappen (als je voldaan hebt aan de eisen).

Meer informatie over toelating en inschrijving vind je op de informatiepagina over de pre-master Religiewetenschappen. Voor nadere inlichtingen en overleg kun je contact opnemen met een van de studievoorlichters: Lisa Hilderink en Maaike Petrusma (religiewts@ru.nl).

Doelstellingen en eindtermen

De pre-master kent de volgende doelstellingen en eindtermen:

Doelstellingen

 • Je verwerft kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van de wetenschappelijke, interdisciplinaire bestudering van religies en (niet-religieuze) levensbeschouwingen. De combinatie van diverse interne en externe perspectieven maakt vergelijkend onderzoek en kritische oordeelsvorming mogelijk.
 • je ontwikkelt een academische houding, leert om je kritische oordelen te vormen en doet communicatieve vaardigheden en leervaardigheden op.
 • Je verwerft toegang tot de masteropleiding Religiewetenschappen.

Eindtermen

 • Je hebt kennis van en inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de actuele situatie van de wereldreligies, waaronder de islam en andere Abrahamitische religies, en dit met betrekking tot hun bronteksten, doctrinaire inhoud, religieuze praktijken, alsook de maatschappelijke en culturele uitingen daarvan en de daarmee verbonden wetenschappelijke debatten.
 • Je hebt kennis van en inzicht in enkele algemene (functionele en substantiële) theorieën over religie vanuit onderscheiden wetenschappelijke disciplines.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de actuele situatie van de verhoudingen en de interacties tussen de wereldreligies, waaronder de islam en andere Abrahamitische religies, tegen de achtergrond van globalisering, modernisering en de reacties hierop.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken van de wetenschappelijke studie van religie.