Zoek in de site...

Pre-master op hoofdlijnen

Profiel van de opleiding

De pre-master kent een voltijds studieprogramma van 60 EC dat je binnen twee jaar moet afronden. Hierdoor kun je er ook voor kiezen om de pre-master in deeltijd te volgen (bijvoorbeeld 30EC in het eerste jaar en 30EC in het tweede jaar). De pre-master is geen zelfstandige opleiding, maar een voorbereiding op de driejarige master Theologie.

Wanneer je alle cursussen van de pre-master hebt gehaald (inclusief het eindwerkstuk), heb je recht op een certificaat waarmee je toegang krijgt tot de master Theologie. Neem zelf contact op met de studentenadministratie om dit certificaat aan te vragen.

Indeling van de opleiding

Het programma van de pre-master Theologie omvat 60 EC en je bent direct toelaatbaar als je in het bezit bent van een wo-bachelordiploma. Indien je een hbo-bachelorgraad hebt gehaald gelden er aanvullende eisen:

 • Je wordt toegelaten tot de pre-master als je op je eindlijst een cijfergemiddelde van een 7,5 of hoger hebt gehaald.
 • Als je cijfergemiddelde tussen een 7 en een 7,5 ligt, vindt er een selectiegesprek plaats.

De pre-master omvat:

 • De inleidende cursus Fundamentele theologie.
 • De taalvaardigheidscursussen Hebreeuws en Grieks.
 • De inleidende kerncursussen: Geschiedenis van kerk en theologie, Exegese Oude en Nieuwe Testament, Dogmatiek en Praktische theologie.
 • De cursus Liturgics.
 • De cursus Theologische ethiek.
 • De cursus Kerkelijk recht.
 • Het eindwerkstuk.

Ben je niet van plan om in de master de specialisatie Exegese te kiezen, dan kun je in plaats van de taalvaardigheidscursussen Hebreeuws en Grieks de cursussen Hedendaags christendom en Godsdienstfilosofie volgen.

Doelstellingen en eindtermen

De pre-master kent de volgende doelstellingen en eindtermen:

Doelstellingen

 • Je verwerft kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes op het gebied van de wetenschappelijke bestudering van de (joods-)christelijke traditie in haar historische en actuele contexten.
 • Je ontwikkelt een academische houding, leert om je kritische oordelen te vormen en doet communicatieve vaardigheden en leervaardigheden op.
 • Je verwerft toegang tot de masteropleiding Theologie.

Eindtermen

 • Je hebt kennis van en inzicht in de bronnen, geschiedenis en actuele situatie van de christelijke traditie.
 • Je hebt kennis van en inzicht in maatschappelijke, culturele en religieuze contexten van de christelijke traditie en hun wisselwerkingen.
 • Je hebt kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken van onderscheiden wetenschappelijke disciplines binnen de theologie (literaire, historische, hermeneutische en empirische methoden).