Zoek in de site...

Studiebegeleiding

Studieadviseurs

De studieadviseurs adviseren en informeren betrokkenen binnen de faculteit over alles wat met het onderwijs te maken heeft. Daarbij zorgen ze in het bijzonder voor studiebegeleiding van de individuele student. Contact en afspraak maken met de studieadviseurs Filosofie, Religiewetenschappen of Theologie.

Loopbaanoriëntatie

Bij de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen word je naast een goede opleiding ook een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt geboden, zowel binnen als buiten het curriculum. Het is belangrijk dat je na je studie op een plek terecht komt die bij je past. Tijdens je studie bieden we begeleiding aan bij de oriëntatie op je toekomstige loopbaan en bij het nemen van concrete stappen op de arbeidsmarkt.

Stage in de master en loopbaanadvies

In de meeste masteropleidingen bestaat de mogelijkheid om een stage te doen. Dat is bij uitstek de mogelijkheid om je te oriënteren op het werkveld. Tijdens je masteropleiding kun je een individueel advies krijgen over wat je na je opleiding zou kunnen doen en elke student krijgt aan het eind van de opleiding een uitnodiging voor een afsluitend gesprek, waarbij de vraag of er uitzicht is op een baan van groot belang is. Tot een jaar na je afstuderen kun je nog gebruik maken van de FTR Career Service.

Contact

De Career Service officer is drs. Ignace de Haes. Op www.ru.nl/ftr/careerservice is alle informatie te vinden over loopbaanbegeleiding, workshops, vacatures en andere zaken betreffende loopbaanbegeleiding. Via deze site is ook een afspraak te maken met FTR Career Service, of neem contact op per e-mail: I.deHaes@ftr.ru.nl