Zoek in de site...

Programma

De pre-master Theologie bereidt je voor op de driejarige master Theologie. Je maakt kennis met de theologische disciplines en je volgt de taalcursussen Hebreeuws en Grieks. We veronderstellen dat je zowel over algemene kennis van het christendom beschikt als over noodzakelijke academische vaardigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het kunnen verrichten van bronnenonderzoek en het schrijven van een eindwerkstuk.
Semester Periode Cursus Cursuscode Studielast (aantal EC)
Semester 1 1 en 2 Academische vaardigheden FTR-RTPM100 0
1 en 2 Geschiedenis van kerk en theologie I FTR-THBA107 5
1 en 2 Fundamental Theology FTR-THBA103 5
1 en 2 Grieks* FTR-THBA201 5
1 en 2 Pastoraal-theologie I FTR-THBA109 5
1 en 2 Exegese Oude en Nieuwe Testament FTR-THBA101 5
1 en 2 Liturgics FTR-THBA200 5
Semester 2 3 en 4 Hebreeuws* FTR-THPM100 5
3 en 4 Theologische ethiek I FTR-THBA108 5
3 en 4 Dogmatiek I FTR-THBA105 5
3 en 4 Kerkelijk recht FTR-THBA300 5
3 en 4 Werkplaats eindwerkstuk FTR-RTBA350 0
3 en 4 Eindwerkstuk FTR-THPM150 10
Totaal 60 EC
* In plaats van de taalvaardigheidscursussen Grieks en Hebreeuws mag je ook Hedendaags christendom of Godsdienstfilosofie volgen. Dit kan alleen wanneer je in de master geen specialisatie Exegese wilt doen.