Zoek in de site...

Onderwijs- en examenregeling (OER)

De onderwijs- en examenregeling (OER) beschrijft de opbouw van een opleiding, de regels en gang van zaken rond onderwijs en examens en de rechten en plichten van studenten en docenten. De OER bestaat uit 3 delen:

- Deel 1: Algemeen deel
- Deel 2: Opleidingsspecifiek deel
- Deel 3: Overgangs- en slotbepalingen

OER 2016-2017
Algemeen deel
De faculteit kent een OER met één algemeen deel (pdf, 132 kB) dat geldt voor alle studenten van de verschillende opleidingen binnen de faculteit.

Opleidingsspecifiek deel
Naast het algemene deel is er voor elke opleiding van de FFTR een opleidingsspecifiek deel. Hierin worden specifieke regelingen beschreven voor de verschillende opleidingen afzonderlijk:

Overgangs- en slotbepalingen
In het derde deel van de OER vind je de overgangs- en slotbepalingen (pdf, 53 kB). Deze gelden voor alle studenten binnen de faculteit.

Regels en richtlijnen
De regels en richtlijnen beschrijven de gang van zaken rond tentamens en examens en de vereisten die daarbij gelden.

OER 2015-2016
Algemeen deel
De faculteit kent een OER met één algemeen deel (pdf, 349 kB) dat geldt voor alle studenten van de verschillende opleidingen binnen de faculteit.

Opleidingsspecifiek deel
Naast het algemene deel is er voor elke opleiding van de FFTR een opleidingsspecifiek deel. Hierin worden specifieke regelingen beschreven voor de verschillende opleidingen afzonderlijk:

Slot- en overgangsbepalingen
In het derde deel van de OER vind je de overgangs- en slotbepalingen (pdf, 104 kB). Deze gelden voor alle studenten binnen de faculteit.

Regels en richtlijnen
De regels en richtlijnen (pdf, 735 kB) beschrijven de gang van zaken rond tentamens en examens en de vereisten die daarbij gelden.