Zoek in de site...

Aanvraag certificaat pre-master Religiewetenschappen

Je aanvraag wordt pas in behandeling genomen als aan alle voorwaarden van de pre-master is voldaan. Controleer voor het doen van deze aanvraag a.j.b. zorgvuldig of je alle 60 EC van je programma met een voldoende hebt behaald.