Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Omdat er in vrijwel elk studiejaar vernieuwingen zijn binnen de verschillende opleidingen en programma's, zijn de overgangs- en overstapregelingen van de afgelopen studiejaren niet bij voorbaat meer geldig in het studiejaar 2016-2017. Neem bij twijfel contact op met de studieadviseur.

Als je een bepaalde cursus niet behaald hebt, je deze in het studiejaar 2016-2017 niet meer kunt volgen en je in deze studiegids geen informatie vindt over vervanging daarvan, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de studieadviseur om na te gaan welke cursus je ter vervanging moet volgen. Wacht hiermee niet tot het studiejaar begonnen is, want dan ben je misschien te laat om een cursus nog in het studiejaar 2016-2017 te kunnen volgen.

B1

Vanaf studiejaar 2016-2017 kiezen studenten vóór aanvang van de studie uit één van de twee richtingen: Communicatie & Organisatie (C&O, Nederlandstalig programma) of International Business Communication (IBC, Engeltalig programma).

Studenten die in studiejaar 2015-2016 een cursus binnen de onderdelen Taal, communicatie en organisatie, Interculturele communicatie, Onderzoek & methodologie of Taalspecifieke modulen voor Engels niet behaald hebben, volgen de cursus in studiejaar 2016-2017 binnen het Nederlandstalige programma C&O. Zie het hoofdstuk 'Eerste jaar (B1)' voor het programma.

Studenten die in studiejaar 2015-2016 een cursus Duits, Frans of Spaans niet behaald hebben, volgen de cursus in studiejaar 2016-2017 binnen het Engelstalige programma IBC. Zie hiervoor de Engelstalige studiegids van IBC.

De taalspecifieke cursussen Duits hebben met ingang van 2016-2017 een nieuwe cursustitel gekregen. Zie hiervoor de Engelstalige studiegids van IBC.

B2

Studenten van cohort 2014 die in studiejaar 2015-2016 de cursus Intelligent Information Tools (LET-CIWB256) niet behaald hebben, volgen in studiejaar 2016-2017 de B1 cursus Informatiewetenschap (LET-CIWB158) uit het propedeuseprogramma van C&O.