Zoek in de site...

Programma B3

De onderdelen van het programma zijn ingedeeld in leerlijnen die overeenkomen met de eindkwalificaties: Taal, Communicatie en Organisatie, Vreemde Taal, Interculturele Communicatie, Methodologie en Algemene Academische vaardigheden.

Onderstaand schema is het schema voor IBC-studenten:

B3 IBC / BCO Code EC P1 P2

P3

P4

Niveau

1. Taal, Communicatie en Organisatie
Communicatiemanagement CIWB353 5 X 3
2. Vreemde Taal
Crosscultureel taalgebruik
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
CIWB301D
CIWB301E
CIWB301F
CIWB301S

5

X X

3

Academic and Professional Language Skills BCO
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
CIWB302D
CIWB302E
CIWB302F
CIWB302S
5 X X 3
Academic and Professional Language Skills IBC
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
CIWB303D
CIWB303E
CIWB303F
CIWB303S

5

X X

3

3. Methodologie
Bachelorwerkstuk CIWB351 10 X X 3
4. Algemene Academische Vaardigheden
Core Curriculum vak 3: Geesteswetenschappen en samenleving LETCC300 5 X X 3
Minor 1 15 X X
Minor 2 15 X X
Totaal 60 15 15 15 15