Zoek in de site...

Programma B1

De onderdelen van het programma zijn ingedeeld in zogenaamde domeinen: Taal, Communicatie en Organisatie; Vreemde Taal; Interculturele Communicatie, Methodologie en Algemene Academische vaardigheden.

Onderstaand schema is het propedeuseschema voor studenten die zijn ingestroomd in de Nederlandstalige opleiding CIW per september 2016.

B1 (propedeuse) Code EC P1 P2 P3 P4 Niveau
1. Taal, Communicatie en Organisatie
Corporate
Communicatie
CIWB150 5 X 1
Organisatie en Management CIWB151 5 X 1
Marketing-
communicatie
CIWB153 5 X 1
Taal en
Communicatie
CIWB157 5 X X 1
Informatie-
wetenschap
CIWB158 5 X 1
2. Vreemde Taal
Internationale
Markt Engels
CIWB101E 5 X X 1
Bouwstenen van
de Taal 1 Engels
CIWB102E 5 X X 1-2
Strategische
Allianties Engels
CIWB103E 5 X X 1
Bouwstenen van
de Taal 2 Engels
CIWB104E 5 X X 2
3. Interculturele Communicatie
Interculturele Communicatie CIWB152 5 X 1-2
4. Methodologie
Onderzoeks-
methodologie
CIWB155 5 X X 2
5. Algemene Academische Vaardigheden
Algemene Academische Vaardigheden CIWB156 5 X X 1
Totaal 60 15 15 17.5 12.5

Doel en eindkwalificaties van de propedeuse

Het eerste bachelorjaar heeft drie functies: een oriënterende, een verwijzende en een selecterende. In het eerste jaar krijg je een beeld van de gehele studie, het jaar is representatief voor het vervolg van de opleiding. Je wordt daardoor in staat gesteld je te oriënteren op de studie, met andere woorden na te gaan of de opleiding aansluit bij je capaciteiten en interesses. Na dit eerste jaar ben je in staat te beslissen of je deze opleiding wilt blijven volgen of dat je voor een andere studie kiest. Het studieadvies aan het eind van het eerste bachelorjaar helpt je bij die beslissing. We spreken dan ook van de verwijzende functie van het eerste bachelorjaar. Het studieadvies dat je aan het einde van het jaar krijgt, is bindend.

Tot slot kent het eerste bachelorjaar ook een selecterende functie, aan de ene kant beoordeel je zelf of je geschikt bent voor de studie. Aan de andere kant word je beoordeeld op basis van je studieresultaten. Deze worden steeds bezien in het licht van je motivatie, studiehouding en persoonlijke omstandigheden. De resultaten die je in het eerste jaar boekt voor tentamens, werkstukken en andere toetsen, bepalen of je geschikt bent voor de studie en of er een gerede kans is dat je het bachelorexamen CIW zult halen binnen de termijn die daarvoor staat.

Na afronding van het eerste bachelorjaar ofwel de propedeuse heb je basale kennis, vaardigheid en inzicht verworven op het kerngebied van de (internationale) bedrijfscommunicatie: de interactie van vreemde taal, communicatie en cultuur in de context van een arbeidsorganisatie. Bovendien heb je je verdiept in een aantal algemene vakken die je studie ondersteunen.