Zoek in de site...

Programma B2

De onderdelen van het programma zijn ingedeeld in leerlijnen die overeenkomen met de eindkwalificaties: Taal, Communicatie en Organisatie; Vreemde Taal; Interculturele Communicatie; Methodologie en Algemene Academische vaardigheden.
Onderstaand schema is het schema voor IBC-studenten:
B2 IBC Code EC P1 P2 P3 P4 Niveau
1. Taal, Communicatie en Organisatie
Interne Communicatie en Informatie- en Communicatie-
technologie
CIWB252 5 X 2
Sociale Media
en nieuwe media
CIWB260 5 X 3
Overheids-
communicatie
CIWB258 5 X 2
Interactieanalyse CIWB261 5 X 2
2. Vreemde Taal
Ondernemerschap
in internationaal perspectief
- Engels
- Frans
- Spaans
CIWB201E
CIWB201F
CIWB201S
5 X X 2
Personeelsmanagement en Marketing-
communicatie
- Engels
- Frans
- Spaans
CIWB203E
CIWB203F
CIWB203S
5 X

X

2
3. Interculturele Communicatie
Intercultureel onderzoek
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
CIWB202D
CIWB202E
CIWB202F
CIWB202S
5 X X 2-3
Gedragsturende documenten, ICT en cultuur CIWB251 5 X X 2
4. Methodologie
Statistiek CIWB253 5 X 2-3
Corpusonderzoek CIWB259 5 X 3
5. Algemene Academische Vaardigheden
Core-Curriculum vak 1: Wijsgerige reflectie CIWBCC100 5 X X 2
Core-Curriculum vak 2: Keuzemodule Divers 5 X X 2
Totaal 60 15 15 15 15
De cursustitels en de vakcodes voor Duits en de periodes waarin de cursussen worden aangeboden, verschillen van die van de overige talen:
Equivalent Code Duits Cursus Periode
Bedrijfstaal 2:
Ondernemerschap in
internationaal perspectief
CIWB201D Deutsche wissenschaftliche Texte schreiben 1-2
Bedrijfstaal 2:
Personeelsmanagement en Marketing-
communicatie
DTCB224 Fragen des 21. Jahrhunderts 3
Onderstaand schema is het schema voor BCO-studenten:
B2 BCO Code EC P1 P2 P3 P4 Niveau
1. Taal, Communicatie en Organisatie
Interne Communicatie
en Informatie- en Communicatie
technologie
CIWB252 5 X 2
Argumentatieanalyse CIWB254 5 X X 2
Gezondheids
-communicatie
CIWB257 5 X 2
Sociale Media en nieuwe media CIWB260 5 X 3
Overheids-communicatie CIWB258 5 X 2
Interactie-analyse CIWB261 5 X 2
2. Interculturele Communicatie
Intercultureel onderzoek
- Duits
- Engels
- Frans
- Spaans
CIWB202D
CIWB202E
CIWB202F
CIWB202S
5 X X 2-3
Gedragsturende documenten, ICT en cultuur CIWB251 5 X X 2
3. Methodologie
Statistiek CIWB253 5 X 2-3
Corpusonderzoek CIWB259 5 X 3
4. Algemene Academische Vaardigheden
Core-Curriculum vak 1: Wijsgerige reflectie CIWBCC100 5 X

X

2
Core-Curriculum vak 2: Keuzemodule GLTCCC200 5 X X 2
Totaal 60 15 15 17.5 12.5