Zoek in de site...

Programma B1 van de studierichting Engelse Taal en Cultuur

De propedeuse heeft drie functies: een oriënterende, een verwijzende en een selecterende. Die drie functies hangen nauw met elkaar samen: je maakt kennis met de belangrijkste aspecten van de wetenschappelijke benadering van de Engelse taal en cultuur; je wordt getraind in de Britse taalbeheersing, in de taalkunde en in het kritisch lezen van Engelse en Amerikaanse literaire teksten. Je krijgt een oriëntatie op onderdelen uit het vervolg van de bachelorfase. Aan het eind van het eerste jaar krijg je een gericht studieadvies dat is gebaseerd op jouw prestaties tijdens de propedeuse.

De eindtermen van de propedeuse zijn: je hebt op inleidend niveau kennisgemaakt met de belangrijkste aspecten van de wetenschappelijke benadering van de Engelse taal en cultuur, je beschikt over een gedegen taalvaardigheid en hebt een basis gelegd voor analytische vaardigheden die vereist zijn om op zowel taalkundig als letterkundig gebied de opleiding verder te kunnen vervolgen. Dit houdt onder meer in: het kritisch kunnen lezen van Engelse en Amerikaanse literaire teksten; beschikken over een basisniveau met betrekking tot de fonetische en syntactische analyse van het standaard Engels; beschikken over elementair inzicht in de geschiedenis van de Engelse taal en de Engelse cultuur.

Het programma van de propedeuse is als volgt:

Eerste jaar (B1) Code 1 2 3 4 EC
British Culture and History LET-ETCENB109 X X 5
Oral Communication Skills - British English A LET-ETCENB105 X X 5
Grammar and Translation LET-ETCENB100 X X 5
Phonetics British English LET-ETCENB102 X X X 5
Reading Literature: An Introduction LET-ETCENB108 X X 5
Survey American Literature LET-ETCAMB107 X X 5
Writing English LET-ETCENB101 X X 5
British Literature and Culture of the 19th and 15th Century LET-ETCENB107 X X 5
English from Old to New LET-ETCENB104 X X 5
Oral Communication Skills - British English B LET-ETCENB106 X X 5
Syntax 1 LET-ETCENB103 X X 5
Core Curriculum 1: Wijsgerige reflectie: Geschiedenis van het denken LET-LETCC100 X X 5
Totaal 60