Zoek in de site...

Bachelorprogramma op hoofdlijnen

Kenmerkend voor het bachelorprogramma is de onderverdeling in een major, minoren en een core curriculum Geesteswetenschappen. De major is het basisprogramma van je eigen opleiding, minoren zijn samenhangende vakkenpakketten, aangeboden door de Faculteit der Letteren en de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen, die je kunt gebruiken om je major te verdiepen of om je te verbreden. In het core curriculum Geesteswetenschappen kom je studenten tegen van andere opleidingen die tot het terrein van de Geesteswetenschappen behoren. In de major zijn enkele cursussen opgenomen die tevens een rol spelen in andere programma's. Daar kom je dus ook studenten van andere opleidingen tegen.

Het programma ziet er als volgt uit: na het propedeusejaar, dat bestaat uit vakken van de major en een vak van het core curriculum, volgen twee jaar studie (B2 en B3) waarin de major wordt voortgezet en je daarnaast minoren en vakken van het core curriculum volgt. De bachelor wordt afgesloten met het bachelordiploma. Ongeacht de minorenkeuze kun je altijd doorstromen naar de masteropleiding Geschiedenis die aansluit op je bacheloropleiding. Door een gerichte samenstelling van je minoren kun je soms ook toegang krijgen tot de master van een andere (Letteren)opleiding.

Als je in het collegejaar 2016/17, 2015/16 of 2014/15 begint aan de bacheloropleiding Geschiedenis bestaat je programma uit:

  • de major Geschiedenis: het basisprogramma van de eigen discipline (135 ec);
  • twee minoren van elk 15 ec: pakketten van met elkaar samenhangende cursussen, aangeboden door de Faculteit der Letteren (FdL) en de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR). Je kunt de minoren gebruiken om je major te verdiepen of om je verder te verbreden (30 ec);
  • het core curriculum Geesteswetenschappen, aangeboden door de Faculteit der Letteren (FdL) samen met de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR) (15 ec).

In schema ziet het programma er als volgt uit:

Studiejaar Major-onderdelen
in studiepunten
Minor-onderdelen
in studiepunten
Core curriculum
in studiepunten
Studiepunten
totaal
Bachelor 1 55 0 5 60
Bachelor 2 60 0 0 60
Bachelor 3 20 30 10 60

Ben je in de collegejaren 2011/12 tot 2013/14 begonnen met de bacheloropleiding Geschiedenis, dan bestaat je programma uit:

  • de major Geschiedenis: het basisprogramma van de eigen discipline. (120 ec)
  • drie minoren van elk 15 ec (45 ec).
  • het core curriculum Geesteswetenschappen, aangeboden door de Faculteit der Letteren (FdL) samen met de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR) (15 ec).

In schema ziet het programma voor studenten die in de collegejaren 2011/12 tot 2013/14 zijn begonnen er als volgt uit:

Studiejaar Major-onderdelen
in studiepunten
Minor-onderdelen
in studiepunten
Core curriculum
in studiepunten
Studiepunten
totaal
Bachelor 1 55 0 5 60
Bachelor 2 45 15 0 60
Bachelor 3 20 30 10 60

Ben je in het collegejaar 2010/11 begonnen met de bacheloropleiding Geschiedenis, dan bestaat je programma uit:

  • de major Geschiedenis: het basisprogramma van de eigen discipline (120 ec).
  • drie minoren van elk 20 ec (60 ec).

In schema ziet het programma voor studenten die in het collegejaar 2010/11 zijn begonnen er als volgt uit:

Studiejaar Majoronderdelen
in studiepunten
Minoronderdelen
in studiepunten
Studiepunten
totaal
Bachelor 1 60 0 60
Bachelor 2 40 20 60
Bachelor 3 20 40 60