Zoek in de site...

Overgangsregelingen

Overgangsregelingen B1 
Studenten die in 2014/15 voor een van de vier tijdvakcursussen van 10 ec niet geslaagd zijn, kunen geen deelresultaten meenemen naar 2016/17 en moeten dus de twee nieuwe tijdvakcursussen I en II van 2x5 ec allebei volgen.

Overgangsregelingen B2 en B3 en minoren 
Studenten die voor 2014/15 aan de bachelor Geschiedenis begonnen zijn en nog niet geslaagd zijn voor vakken die geen deel meer uitmaken van het curriculum, nemen contact op met de studieadviseur.

Studenten die het B2 vak Nederlandse Geschiedenis (periode 1-2, 10 ec) niet gehaald hebben, vervangen dit door het B1 vak Nederlandse Geschiedenis (periode 2, 5 ec) en het vak Propedeusewerkstuk (periode 3, 5 ec), met een werkstuk dat naar zwaardere criteria wordt beoordeeld. N.B. Maak voor het begin van deze laatste cursus aan de coördinator Marjet Derks kenbaar dat je van deze recidivisten-regeling gebruik maakt.

Studenten die voor 2013/14 aan de bachelor Geschiedenis begonnen zijn en nog niet geslaagd zijn voor vakken die geen deel meer uitmaken van het curriculum, nemen contact op met de studieadviseur.

Minorvakken (B2-3)
Studenten die een minorpakket uit een voorgaand jaar nog willen afronden, nemen contact op met de coördinator van het nieuwe keuzepakket. Deze bepaalt welke vakken nieuw zijn of als alternatief kunnen dienen en welke een ongewenste doublure van een bereid gehaald vak zouden opleveren.