Zoek in de site...

Programma B3

Derde jaar (B3) Code 1 2 3 4 EC
Themacollege keuze X X 10
Bachelorwerkstuk LET-GESB3100 X X 10
Minor 1 zie minorgids X X 15
Core curriculum vak 2 keuze X X 5
Minor 2 zie minorgids X X 15
Core curriculum vak 3 LET-LETCC300 X X 5
Totaal 60

De minoren dienen ter verbreding of verdieping van de discipline der geschiedenis zelf (uitbreiding van de major, voorbereiding op een masterspecialisatie) en/of voor interdisciplinaire oriëntatie. De faculteiten die samen het terrein van de Geesteswetenschappen beslaan, dat wil zeggen de Faculteit der Letteren, waarbinnen de opleiding geschiedenis haar plaats heeft, en de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen bieden een breed palet aan minoren aan uit de terreinen der historische wetenschappen, de kunst- en cultuurwetenschappen, de diverse taal- en letterkundes, de filosofie en de religiewetenschappen. Je kunt ook kiezen voor een stageminor, waarin je je oriënteert op een beroepenveld, of voor een buitenlandminor, waarin je enige tijd in het buitenland studeert. Een andere mogelijkheid is de educatieve minor die je voorbereidt op het leraarschap op tweedegraads niveau. Diverse minoren zijn interdisciplinair, enkele daarvan met een bijdrage van de opleiding geschiedenis.

Je kunt ook binnen de opleiding Geschiedenis een minor volgen. Deze "minor Geschiedenis" biedt de keuze uit drie algemene tweedejaarsvakken (Europa; Gender; Religiegeschiedenis) en de vakken van vier keuzepakketten.

De vier leerstoelgroepen van Geschiedenis bieden elk een samenhangend keuzepakket van drie vakken aan van samen 15 ec. in het tweede semester van de major. Elk van deze keuzepakketten in de major kan door studenten op drie manieren worden ingezet in de eigen studie:

1. Voor niet-Geschiedenis studenten als minor zonder extra ingangseisen

2. Voor Geschiedenis studenten is het in de major van B2 verplicht om één van deze vier keuzepakketten te volgen (dus als majorvakken)

3. Een Geschiedenis student kan later in zijn bachelorstudie nog één van de drie andere keuzepakketten (die hij niet in de major gekozen heeft) volgen. Dit heet dan een minor Geschiedenis.

Informatie over de minoren  is te vinden in de minorgids.