Zoek in de site...

Programma B1

Eerste jaar (B1) Code 1 2 3 4 EC
Oudheid I LET-GESB101 X 10
Oudheid II LET-GESB102 X
Nieuwe Tijd I LET-GESB10X X 10
Nieuwe Tijd II LET-GESB106 X
Globalisering LET-GESB109 X 5
Nederlandse Geschiedenis LET-GESB110 X 5
Propedeusewerkstuk LET-GESB100 X 5
Middeleeuwen I LET-GESB103 X 10
Middeleeuwen II LET-GESB104 X
Nieuwste Tijd I LET-GESB107 X 10
Nieuwste Tijd II LET-GESB108 X
Geschiedfilosofie B1 (core curriculumvak 1) LET-GESCC100 X 5
Totaal 60

De doelstellingen van de bacheloropleiding als geheel zijn omschreven onder het kopje 'algemene informatie' en leiden voor de propedeuse tot de volgende eindtermen:

  • Je hebt chronologische kennis van en inzicht in de grote lijnen en samenhangen van het proces der geschiedenis van de eerste landbouwbeschavingen tot heden.
  • In het kader van die chronologie kun je historische verschijnselen analyseren en interpreteren.
  • Je bent in staat om snel en adequaat op het spoor te komen van literatuur en om de gebruikswaarde daarvan in te schatten en je hebt een primair inzicht in de typologie van bronnen.
  • Je bent op elementair niveau in staat tot theoretisch-filosofische reflectie op het vak.
  • Je kunt je adequaat mondeling en schriftelijk uitdrukken en je bent in staat effectief te discussiëren.

Aldus voldoet de propedeuse tevens aan haar oriënterende en selecterende functies. De propedeutische doelstellingen, eindtermen en werkwijzen zijn een voorafschaduwing van wat je in de bacheloropleiding als geheel kunt verwachten. Dit blijkt niet alleen uit de beschrijvingen van deze doelstellingen en eindtermen, maar ook uit de afzonderlijke cursusbeschrijvingen. De verwijzende functie van de propedeuse krijgt vorm in de door het gehele cursusjaar lopende begeleiding in werkgroepen, waarbij je ondersteund en gevolgd wordt door mentoren en op basis daarvan zo nodig wordt doorverwezen naar de studieadviseur. De selecterende functie van de propedeuse wordt zichtbaar in het bindend studieadvies.