Zoek in de site...

Cursusoverzicht

Cursuscode Cursusnaam
LET-GESB963 American identities. Sociale tegenstellingen en strijd in het naoorlogse Amerika, 1945 - nu (5 ec)
LET-GESB3203 Armoede en ongelijkheid in pre-industrieel Europa (10 ec)
LET-GESB3100 Bachelorwerkstuk (10 ec)
FTR-FICC200 Core Curriculum course 2: Theories of Interpretation: Understanding and Explanation in the Humanities (5 ec)
LET-KGCC200 Core Curriculum course 2: Ways of seeing (5 ec)
LET-LETCC200 Core Curriculum vak 2: De Academicus voor de Klas (5 ec)
LET-GLTCCC200 Core Curriculum vak 2: De oudheid en haar voortleven in de Europese cultuur (5 ec)
FTR-RTCC200 Core Curriculum vak 2: De Zijderoute (5 ec)
FTR-THCC200 Core Curriculum vak 2: Intellectuele geschiedenis van het christendom (5 ec)
LET-ACWCC200 Core Curriculum vak 2: Van Beowulf tot Brecht (5 ec)
LET-TWCC200A Core Curriculum vak 2: Woorden en woordgebruik (5 ec)
LET-LETCC300 Core Curriculum vak 3: Geesteswetenschappen en samenleving (5 ec)
LET-GESB2201 De Europese Ander in reisliteratuur (10 ec)
LET-GESB933 De vroege westerse middeleeuwen (5 ec)
LET-GESB2100 Europa historisch beschouwd (10 ec)
LET-GESB923 Europese Unie: dilemma's en crises (5 ec)
LET-GESB3201 Filosofie van de geschiedenis. Over doel en einde van de geschiedenis. (10 ec)
LET-GESB2105 Gendergeschiedenis. Mannelijkheid en vrouwelijkheid in cultuur en maatschappij (5 ec)
LET-GESB2204 Geschiedenis dichtbij: Het belang van persoonlijke en regionale geschiedenis (10 ec)
LET-GESB921 Geschiedenis van het politiek en ideologisch denken (5 ec)
LET-GESB2102 Geschiedfilosofie 2 (5 ec)
LET-GESB109 Globalisering (5 ec)
LET-GESB3206 Het vorstelijk hof vroegmoderne periode (10 ec)
LET-GESB2103 Historiografie (5 ec)
LET-GESPM100 Historisch Ambacht (5 ec)
LET-GESB924 History of International Relations and Organizations (5 ec)
LET-GESB950 Inleiding in de cultuurgeschiedenis. Steden, stromingen, wendingen (5 ec)
LET-GESB2203 Join the Club? In- / uitsluiting in sport (10 ec)
LET-GESB3202 Kerk, keizers en ketterij, 1-800 n. Chr. (10 ec)
LET-GESB103 Middeleeuwen I (5 ec)
LET-GESB104 Middeleeuwen II (5 ec)
LET-GESB920 Nederland, Europa en de wereld. (5 ec)
LET-GESB110 Nederlandse geschiedenis B1 (5 ec)
LET-GESB922 Nederlandse politieke en parlementaire geschiedenis (5 ec)
LET-GESB105 Nieuwe Tijd I (5 ec)
LET-GESB106 Nieuwe Tijd II (5 ec)
LET-GESB107 Nieuwste Tijd I (5 ec)
LET-GESB108 Nieuwste Tijd II (5 ec)
LET-GESB2101 Onderzoekslaboratorium (5 ec)
LET-GESB952 Op zoek naar de ware Nederlander. De verbeelding van volk en karakter, 1750 tot heden (5 ec)
LET-GESB101 Oudheid I (5 ec)
LET-GESB102 Oudheid II (5 ec)
LET-GESB951 Politieke cultuur: de verbeelding van de macht en de macht van beelden (5 ec)
LET-GESB100 Propedeuse-werkstuk (5 ec)
LET-GESB2104 Religiegeschiedenis (5 ec)
LET-GESB3204 Romans on the Bay of Naples (10 ec)
LET-GESB931 Romeinse keizertijd (5 ec)
LET-GESB3205 Save the children? Beschavingsstrategieën in Papoea Nieuw Guinea, 1850-1940 (10 ec)
LET-GESB932 The Byzantine and Islamic Worlds in Late Antiquity and the Middle Ages (5 ec)
LET-GESB2202 The League of Nations - Experiment or Failure? (10 ec)
LET-GESB2205 Urban Bodies in the Late Middle Ages (10 ec)
LET-GESB961 Who built America? I, Verandering en strijd in de sociale geschiedenis van de VS (1492 - 1877) (5 ec)
LET-GESB962 Who built America? II, Verandering en strijd in de sociale geschiedenis van de VS (1877 - heden) (5 ec)
LET-GESCC100 Wijsgerige reflectie: Geschiedfilosofie 1 (5 ec)